Det är dags att försvara oss mot övervakningen

Datalagringsdirektivet kommer att träda i kraft i Sverige den 1 maj i år.
Detta beslutade riksdagen under sitt sammanträde den 21 mars. De enda partier
som röstade mot var Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

I korthet går direktivet ut på att lagra trafikdata från internet och
elektronisk kommunikation; vilket innebär att information om vem som ringt eller
mejlat med vem, var personerna befunnit sig och när det skedde kommer att lagras
i minst sex månader.

– Telekombranschen vill inte ha det, regeringen
säger att det inte behövs, ansvarig EU-kommissionär medger att
datalagringsdirektivet inte är bra. Då återstår frågan: Vad ska vi då ha
masslagring av data till, säger Jens Holm, riksdagsledamot för
Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet säger nej till massövervakning och
kränkningar av medborgarnas mänskliga rättigheter. Det borde inte vara för
mycket begärt att ha en regering som kunde stå upp för samma principer.

– Om inte regeringen kan garantera vår säkerhet och integritet så är det
dags att vi tar saken i egna händer. Jag hoppas att vi blir väldigt många som
deltar på Ung Vänsters digitala självförsvarskurs på torsdag den 29 mars, säger
Jens Holm.

Ung Vänster arrangerar kurs i digitalt
självförsvar

Som ett svar på den intergritetsattack som
direktivet innebär ordnar Ung Vänster kurser i digitalt självförsvar över hela
landet, torsdagen den 29:e mars. Det digitala självförsvaret handlar om att
undvika att information om ens kommunikation registreras och sparas. Det finns
flera metoder att använda sig av. Peter Sunde, en av grundarna av Pirate Bay och
en av Sveriges mest kända nätaktivister, tillsammans med Jonatan Walck från
Telecomix, kommer att hålla i kursen i Stockholm.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv