Jan Jonsson, V-mölndal: Eftertanke – kan det bli en Ketchupeffekt?

Visst var det en fantastisk V-kongress som vi fått följa i massmedia. Valet av ny ordförande överskuggar allt – synd att det inte blev ett delat ordförandeskap. Tycker att
massmedia har återgett bilden av vad som hände på kongressen på ett hyfsat sätt, i vart fall om jag själv får döma.
Förväntningarna är att opinionssiffrorna för partiet skall öka. Skriver Jan Jonsson, V Mölndal.

Syna samhällts ”räddare”
Vardagen har återkommit och frågan är vad kommer att hända under
2012? Borgerlighetens hegemoni, eller för att använda rakare ord så verkar
borgerlighetens politiska maktställning orubblig. Något konstigt i ett samhälle
där den sociala sektorn blir allt mer undergrävd. Den borgerliga pressen får
allt mer finansminister Borg och statsminister Reinfeldt att framstå som
Sveriges ”räddare” vad gäller ekonomin. Jobbskatteavdragen har naturligtvis
gjort att många inom LO-grupperna har röstat på de borgerliga. Vill man syna
samhällets ”räddare” så har dessa haft tur att vi inte har kommit med i
valutaunionen – vi har vår svenska krona som betraktades som för svag från bl.a.
moderaterna när debatten om vi skall ha euro eller behålla krona. Nu visar det
sig att ingen vill ha euron. Tack vare detta har Borg och Reinfeldt klarat av
situationen – vi kan själva bestämma räntan och reglera ekonomin.

Utveckling mot ett kallt klassamhälle
Utmaningen inför 2012 kan förändras till en socialistisk
riktning. Borg och Reinfeldt har ingen reformpolitik som gynnar samhällets
kollektiva utveckling. En sänkt skatt som gynnar de som redan har bra ställt,
undergräver socialförsäkringssystemet tillföljd av att inga pengar tillförs och
skiljer allt mer ut samhället medborgare till ett kallt klassamhälle. Vi får
allt mer betala våra egna kostnader för läkarvård och sjukhusvistelse, vi får
ett systemskifte som mer liknar det som USA har. Vi får själva ha egna
försäkringar för vårt sociala skydd. För de som är arbetslösa och små inkomster
kan detta bli en allt mer desperat situation som kommer att utvecklas i den
borgerliga hegemonin. Allt mer rapporter återspeglas om just ojämlikheten ökat.
Nä, den borgerliga regeringen för en låt gå politik och inväntar att folk skall
klara sig själv utan att belasta samhället.

Öppna upp andra infallsvinklar
På V-kongressen fanns en vitalitet som jag uppmärksammade mer är
vanligt. Har man varit med i partiet sedan 1966 så har man sett en hel del under
åren. Partiordförande Jonas Sjöstedt vid rodret och med en aktiv partistyrelse
kan förändra synesätt och tänkesätt. Allt fokuseras på den borgerliga
regeringens sätt att se på dagens samhälle. Jonas lyfter fram tankegods på ett
sätt som väcker upp människor att se vardagsfrågorna på ett annat sätt. Det
finns andra vägar. Det finns andra tänkesätt. Det finns andra argument. Allt för
att öppna upp och se andra infallsvinklar. Det gäller nu att gå ut hårt och visa
vad partiet går för.

Kan bli en en ketchupeffekt
Redan nu har vi sett Jonas agera i olika media och tycks
intressera åhöraren. Det finns en möjlighet att vända den borgerliga
samhällssynen som supits in i arbetsklassen. Det kan bli en ketchupeffekt först
ingenting alls sedan kommer allt ihop. Vänsterpartiet kan med ett bra agerande
även vitalisera socialdemokraterna, som har tappat initiativet. Vänsterpartiet
kan blockera den borgerliga regeringen för att agera ostört. Reinfeldt tvingas
skärpa sina argument. Det finns stora möjligheter för vänsterpartiet att stärka
sin position. Ketchupeffekten, vitaliserar partiets fotfolk, på det
parlamentariska och utomparlamentariska arbetet och kommer att kunna öka. Jag
tror att fram till valet 2014 kommer våra framgångar att besannas.
På det kommunala och landstig/regionsidan kan även
vänsterpartiets politik bli mer uppmärksammad. Nyfikenheten på partiets politik
smittar av sig.

Jan Jonsson V Mölndal

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv