Mölndalsbostäder delar ut för mycket till ägaren -(V) lägger en interpellation


Bildkälla: Mölndalsbostäder i Bifrost

Efter avslöjandet i Hyresgästförening-ens medlemstidning Hem & Hyra som har publicerat uppgifter om att Mölndalsbostäder har delat ut nästan 8,5 miljoner kronor till sin ägare – kommunen – utöver den av Boverkets tillåtna utdelningsnivå. Detta har resulterat i en interpellation till kommunfullmäktiges möte den 14 december från Ana Maria Stuparich (V).

Tidningen Hem & Hyra har räknat ut hur många kronor per lägenhet som går till kommunens kassa i stället för att stanna i bolaget. Mölndalsbostäder i Mölndal har en överutdelning på 8 496 000 kronor och per lägenhet på 2 475 kronor till sin ägare utöver den av Boverkets tillåtna utdelningsnivå som var statslåneräntan på
2,76 % plus 1 %.
Detta leder till att de kommunala bostadsbolagen får finansiera sina intäkter genom att antingen höja hyrorna eller att hålla igen på underhållet, vilket gröper ut bostadsbeståndens värde med tiden.
Inför kommunfullmäktiges möte 14 december har Ana Marie
Stuparich (V)
tagit upp frågan om överuttagen som drabbat Mölndalsbostäder i en interpellation och ställt tre frågor till kommunalrådet Hans Bergfeldt (M) och vill med ledning av den tillgängliga informationen få klarat ut följande:

”På grund av denna information vill jag fråga:
– Stämmer dessa uppgifter?
– Följer Mölndalsbostäder Boverkets regler?
– Anser kommunstyrelsen att det är viktigt att vår kommun lever upp till Boverkets regler?”


Svaret kommer förmodligen i februari eftersom inte fullmäktige har möte under januari månad


För Vänsterpartiet
Ana Maria Stuparich

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv