Vänsterpartiets viktigaste förslag till förändring av sjukförsäkringen

Händer det något vad gäller sjukförsäk-ringen och de utför-säkrade? Svaret är att vi jobbar vidare för att skapa opinion för att förmå regeringen att ändra attityd till
sjuka. Tyvärr är intresset från regeringen klent men här vill jag presentera
några av Vänsterpartiets viktigaste förslag till förändringar för en mänskligare
sjukför-säkring. Säger Wiwi-Anne Johansson (V) riksdagsledamot och talesperson i
socialförsäkringsfrågor.
Några förslag är helt nya, andra har vi kämpat för att få gehör för sedan regeringen gjorde sina historiska försämringar av sjukförsäkringen
Det finns gott om pengar inom sjukförsäkringen. Beräkningar visar att det 2014 kommer att finnas ett överskott på drygt 60 miljarder kronor. Sjukförsäkringen är alltså rena vinstmaskinen och det är inte pengabrist som fick regeringen att införa en s.k. stupstock och kasta ut sjuka människor ur systemet. Det handlar förstås om ideologi. Oro för att inte klara av att betala mat och hyra kan göra friska sjuka. Den som redan är sjuk och från första dagen vet att det finns en massa
olika tidsgränser som påverkar möjligheten att få behålla jobbet eller att bli frisk i sin egen takt har naturligtvis svårare att bli frisk och komma tillbaka i jobb igen.
Stoppa utförsäkringarna
Några av Vänsterpartiets viktigaste förslag är därför att stoppa utförsäkringarna, avskaffa fasta tidsgränser, ställa hårdare krav på arbetsgivarna, stärka läkarens roll i sjukskrivningsprocessen, införa en motsvarighet till tidsbegränsad sjukersättning och höja ersättningsnivån.
Avskaffa kallade stupstocken
Den värsta förändringen av alla dåliga försämringar regeringen gjort är att införa den så kallade stupstocken och vi kräver att den avskaffas och utförsäkringarna
stoppas. Rätten till sjukpenning måste gälla så länge den försäkrade inte har återfått arbetsförmågan.
Avskaffa sjukpenningens bortre tidsgräns
Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lyfte vi därför till riksdagen i våras tre förslag till ändringar för att lösa de mest akuta bristerna och på så sätt göra det möjligt att ta fram en långsiktigt hållbar sjukförsäkring. Den viktigaste akuta ändringen var just att avskaffa sjukpenningens bortre tidsgräns. Tyvärr
fick vi inte majoritet i riksdagen för det kravet men vi driver det självklart till dess att vi får majoritet för det. För att vi ska kunna hålla uppe trycket på regeringen behöver vi allt det stöd som Påskupproret, Resurs och andra grupper som jobbar för samma sak kan ge.
Nollklassade ska få högre ersättning
I vårt gemensamma initiativ krävde vi att de som blivit s.k. nollklassade skulle få bättre ersättning. På den punkten fick vi majoritet i riksdagen och regeringen har nu
tvingats till ändringar så att nollklassade ska få högre ersättning och också ett stöd till hyran beroende på familjens storlek.
Sjukpenning för längre perioder
Vänsterpartiet vill att de som tidigare hade tidsbegränsad sjukersättning ska kunna få sjukpenning för längre perioder utan återkommande prövning av arbetsförmåga. Vården ska naturligtvis hålla fortsatt kontakt med den sjuke – ingen ska lämnas åt sitt öde.
80 procent hela sjukpenningperioden
Sänkningen av sjukpenningen efter 365 dagar vill vi avskaffa så att ersättningen är 80 procent hela sjukpenningperioden och ersättningsnivån i sjuk- och aktivitetsersättning ska höjas till 67 procent.
Detta är bara några av alla förslag vi har för att få en mänskligare sjukförsäkring.
Wiwi-Anne Johansson (V)
riksdagsledamot
Talesperson i socialförsäkringsfrågor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv