Mölndal: Nej till att lägga ut gruppboenden på entreprenad!

11-10-13

Starka protester mötte kommunfullmäk-tigeledamöterna på onsdagskvällen före mötet. Stadshusplan hade fyllts av demonstrerande kommunalare mot att tre gruppboenden för funktionshindrade på Annebergsvägen, Drottninghögsvägen och Gårdavägen i Lindome ska läggas ut på entreprenad under hösten 2012. Men kommunals medlemmar protesterade mot att skattepengar går till vinstdrivande företag.

Lena Sohlberg, Kommunals ordförande i Mölndal gick till
hård attack och betonade att verksamheten skall ske i kommunal regi.


Demonstrationen vid Mölndals
stadshus den 12 oktober klockan 17,30 var förlagd före kommunfullmäktiges möte
som börjar klockan 18.00
Alliansen vill lägga ut tre kommunala boenden för
funktionshindrade på entreprenad. Kommunal protesterar emot att ”våra”
gemensamma skattepengar inte används på bästa sätt! Vi vill inte låta
vinstdrivande företag med lönsamhetskrav ta hand om våra skattepengar! Vi vill
att eventuellt vinster går tillbaka till verksamheten igen och på det viset
komma kommuninvånarna till godo.
Kommunal vill att politikerna tar sitt arbetsgivaransvar
och tar tillvara på den suveräna personalen som finns ute i den kommunala
verksamheten! Att politiker och arbetsgivare har en gemensam och långsiktig syn
på personalpolitiken och vår gemensamma välfärd.
Bakgrunden till beslutet
Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att ge vård-
och omsorgsdirektören i uppdrag att genomföra en samlad upphandling enligt LoU
(lag om offentlig upphandling) av en entreprenaddrift för verksamheterna
gruppbostad Drottninghögsvägen 8, gruppbostad Annebergsvägen 8, gruppbostad
Gårdavägen 20 med driftstart hösten 2012. Boende och dess företrädare ska ges
möjlighet att uttrycka sig avseende beskrivning av verksamhet samt förväntningar
på kvalitet på den tjänst som ska upphandlas bostad med särskild service LSS
inför framtagande av ett förfrågningsunderlag.


Avsikten med införande av entreprenaddrift är att
stimulera verksamheten till ökad kvalitet sägs det, kostnadseffektivitet och
uppmuntra till verksamhetsutveckling. På sikt säger nämnden att man ökar
mångfalden och valfriheten för de enskilda medborgarna. Det är detta som
kommunals medlemmar inte tror på utan, det blir besparingar för att de
vinstdrivande företagen skall kunna ge avkastning.
Marie Lindqvist (V) ledamot tillika AU-ledamot
i nämnden, säger:
– Jag undrar vad vi gör i staden med våra
verksamheter. Lämnar vi dem vind för våg utan någon sorts kontroll eller
styrning. Tycker Alliansen att den kommunala verksamheten har så dålig kvalitet,
kostar så oerhört mycket och har stagnerat? Det känns nästan som om de skäms för
vår kommunala verksamhet som de själva har yttersta ansvaret för! Om de tycker
den är så dålig, vad för betyg ger det den Alliansstyrda majoriteten i staden.
Tydligen bottenbetyg enligt dem själva…


– Vård- och omsorg Mölndals stad driver 28 stycken
bostäder med särskild service, varav 18 är gruppbostäder och 10 är
servicebostäder. Skillnaden mellan boendesorterna är framför allt de enskilda
boendes tillgång till personal, om man har behov av att ha personalen i sin
omedelbara närhet eller ej.


– Samtliga enheter ses som potentiella objekt för
entreprenaddrift enligt Alliansens intentioner, det som hindrar något är
lokalernas standard och utformning. Socialstyrelsen kan ha synpunkter på
lokalerna, därför föreslår förvaltningen de tre ovannämnda bostäderna som
uppfyller Socialstyrelsens krav i det avseendet, säger Marie Lindqvist
(V).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv