Vänsterpartiets Kommun- och landstingsdagarna

 

Västerås 8 – 9 oktober 2011
Aros Congress Center |  Munkgatan 7 | Västerås

 
Dags igen för partiets kommun- och landstingspolitiker att träffas. Arrangörer bjuder
denna gång på ett program med betoning på äldreomsorgsfrågor och hälso- och
sjukvårdsfrågor. Men också mycket annat intressant.


Vänsterpartiets partigrupp i Sveriges Kommuner och Landsting och
partikansliet

i samarbete med Vänsterpartiet Västmanland och
Vänsterpartiet Västerås

Lördag 8
oktober

11.00 – 13.00    Utåtriktade aktiviteter i Västerås
11.00
– 12.30     Registrering
12.30 – 13.30    Lunch
13.30 – 13.55    Välkommen
till Kommun- och Landstingsdagarna
Konferensen öppnas av Tamara Spiric och
Birgitta Sevefjord från arbetsgruppen
Välkomsttal av Vasiliki Tsouplaki,
Vänsterpartiet Västerås
Praktisk information
13.55 – 14.30    Vår
partiledare Lars Ohly inleder
14.30 – 14.45    Paus
14.45 – 16.00    Våra
alternativ för en bra äldreomsorg
Inledare: Kerstin Hildebrand, kommunalråd,
Norrköping, Eva Olofsson, riksdagsledamot i socialutskottet
16.00 – 16.50
Fika med smörgås och mingel
Möjlighet till nätverksträffar
17.00 –
18.00    Seminariepass 1
19.30 – 01.00    Middag samt musik och dans
Söndag 9 oktober
09.00 – 10.00    Seminariepass
2
10.00 – 10.15    Fika med kaka
10.15 – 11.30    Sociala investeringar,
förebyggande arbete för barn och ungdomar
Inledare: Rossana Dinamarca, vice
partiordförande, Tamara Spiric, kommunalråd i Umeå
11.30 – 12.30
Lunch
12.30 – 13.30    Seminariepass 3
13.30 – 13.40    Paus
13.40 –
14.40    Kvinnor i politiken
Varför ser det ut som det gör?
Kvinnorepresentationen på kommunal nivå har sjunkit i Vänsterpartiet.

Inledare: Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby
14.40 –
14.50    Paus
14.50 – 16.00    Utfrågning av partiledarkandidater
16.00
Avslutning
Påse med juice, frukt och smörgås att ta med på
hemresan

Seminariepass 1
Lördag 17.00 –
18.00

1. Förändringar inom äldreomsorgen och hur det påverkat
anhöriga
Undersökningar visar att äldreomsorgen har urvattnats allt mer under
de senaste decennierna. Andelen äldre som får del av äldreomsorgen har minskat
påtagligt. Håller vi på att få fattigvården tillbaka? Vilka har konsekvenserna
blivit för de äldre och deras anhöriga?
Inledare: Ann-Britt M Sand, forskare
vid Örebro universitet och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

2. Genus
i vården
Kvinnor har sämre hälsa än män. Dessutom ges inte män och kvinnor
sjukvård på lika villkor. Könsfördomar förekommer fortfarande inom sjukvården.
Dessa förhållanden behöver belysas mer och åtgärder sättas in.
Inledare:
Birgitta Evengård, professor/överläkare i infektionssjukdomar vid Umeå
universitet

3. Kollektivtrafiken och järnvägen privatiseras. Är det
möjligt att öka andelen resenärer inom kollektivtrafiken?
Kollektivtrafiken
och järnvägen avregleras och privatiseras. En ny kollektivtrafiklagstiftning
träder i kraft 1 januari 2012. Är det möjligt att öka andelen resenärer i
kollektivtrafik när ett sammanhållet system slås sönder? Hur påverkas miljön och
människan? Vad är vänsterpartiets alternativ? Erfarenheter från Karlstadsbuss,
som kraftigt ökat antalet resor med kollektivtrafik presenteras.
Inledare:
Siv Holma (v), trafikpolitisk talesperson, Sören Bergerland, chef
Karlstadsbuss

4. Vem ska ha ansvar för de arbetslösa?
Om hur
arbetsförmedlingen och a-kassan inte räcker till och om att kommunerna ordnar
åtgärder och villkorar biståndet.
Inledare: Josefin Brink (v)
riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet och Karin Rågsjö (v), vice ordförande
i arbetsmarknadsnämnden, Stockholm

5. Barnfattigdom
Hur kan man arbeta
lokalt för att bekämpa barnfattigdomen?
Inledare: Berit Fernqvist, Verdandi,
Vasiliki Tsouplaki (v), kommunalråd Västerås

6. Kriserna i
världsekonomin
Hur påverkar de ekonomiska kriserna vårt
välfärdssystem?
Inledare: Stefan de Vylder, nationalekonom,
författare

Seminariepass 2
Söndag 09.00 –
10.00

7. Privatiseringar och vinster inom äldreomsorgen
På många
håll har äldreomsorg överlåtits till privata bolag. Särskilt i Stockholm med
omnejd har denna utveckling gått långt. Ägarna till bolagen tar ut stora vinster
samtidigt som omsorgen är otillräcklig och villkoren för de anställda försämras.
Seminariet tar upp hur utvecklingen ser ut, vilka konsekvenser privatiseringarna
får och hur man kan motverka detta.
Inledare: Kent Werne, frilansjournalist
och Ann-Margarethe Livh, gruppledare (v), Stockholm

8. Ohälsans
klasstrappa
I Sverige har vi fortfarande en ojämlik fördelning av hälsa och
sjukvårdsinsatser. Hur ser det ut och vilka verktyg finns att förändra
detta?
Inledare: Gunnar Ågren, tidigare generaldirektör för
Folkhälsoinstitutet

9. Hur ökar vi produktion av förnybar
energi?
Kommunerna har en viktig roll i energiomställningen. Vad kan vi göra
för att öka produktion av förnybar energi i kommunerna? Vilken betydelse kan de
kommunala energibolagen och den kommunala översiktsplaneringen ha? Vilka är
möjligheterna och hur undviker man problem och minimerar störningar på miljö och
för människor vid vindkraftsetablering?
Inledare: Lennart Värmby,
vindkraftsamordnare, Martina Krüger, Greenpeace

10. Bostadsfrågor
Hur
bygger vi för ett socialt och ekologiskt hållbart boende? Ett seminarium om hur
man försöker utveckla detta i Västerås.
Inledare: Johan Lindahl,
Byggnadsnämnden (v), Västerås

11. Kvinnors villkor i partiet
Vad är
problemen? Vad ska vi göra konkret?
Inledare: Birgitta Sevefjord,
landstingsråd (v), Stockholms läns landsting, Annika Herrström (v), andre vice
ordförande i socialnämnden, Umeå

12. Hur hushållar vi med pengarna i
kommunen?
Hur kan man hantera överskott och underskott på ett bättre sätt?
Samtal kring vilka möjligheter och erfarenheter som finns från kommuner där
Vänsterpartiet ingår i majoriteten.
Inledare: Ulla Andersson (v),
finanspolitisk talesperson, Mats Einarsson (v) kommunalråd Botkyrka, Kerstin
Hildebrand (v) kommunalråd Norrköping

Seminariepass
3

Söndag 12.30 – 13.30

13. Hur gör vi äldreomsorgen
attraktiv som arbetsplats?
Hur utvecklar vi en äldreomsorg att vara stolta
över? Kan Vård- och omsorgscollege vara en del av lösningen? Ett seminarium om
personalförsörjning och utveckling
Inledare: Britt-Inger Kajnäs, sektionschef
SKL

14. Hur hanterar vi frågan om primärvård i privat regi?
Hur agerar
man när man hamnar i majoritet. Driva övertagande? Ställa hårda krav? Förändra
resursfördelningen?
Inledare: Juha Rundgren (v), vice ordförande i
Västmanlands Landstingsstyrelse, Kenneth Östberg (s) landstingsråd
Västmanland

15. Grön upphandling
Grön upphandling i kommuner och
landsting. Miljöanpassad offentlig upphandling är ett kraftfullt verktyg för
långsiktigt hållbar konsumtion. Vad är möjligt att göra för att upphandlingen
ska bidra till ökad hållbarhet? Seminariet lyfter bl.a. transporter, livsmedel,
energieffektivisering och djurskydd.
Inledare: Annie Stålberg, MSR
(Miljöstyrningsrådet), Vilmer Andersen (v), Region Skåne och
PS-ledamot

16. Debatten om sjukförsäkringen
Vad har förändringarna av
sjukförsäkringen inneburit? Vilka är myterna runt försäkringen? Hur är det med
fusket? Enskilda drabbas av utförsäkringarna, men också kommunerna som får punga
ut med försörjningsstöd när inget annat återstår.
Inledare: ej klar, men det
blir troligen en person från TCO:s kansli

17. Heltid som norm
Många
partiföreningar arbetar för att heltidsanställningar ska vara en rättighet för
kommunanställda. En del kommuner har tagit viktiga steg och uppnått framgång i
vissa verksamheter. Hur går man vidare för att heltid ska bli möjligt för alla
som vill inom den kommunala verksamheten? Vilka erfarenheter och resultat finns
från heltidsprojektet Nya tider i Nynäshamn och andra kommuner?
Inledare:
Paula Liukkonen, forskare och universitetslektor vid Stockholms
universitet.

18. Konsekvenser av vinster i välfärdssektorn
Hur kan man
i kommuner och landsting utmana riskkapitalbolag och skatteparadis?
Inledare:
Gunilla Andersson, Attac och Nätverket för Gemensam
Välfärd

Kommun- och
landstingsdagsfakta

Plats
Kommun- och
Landstingsdagarna äger rum 8-9 oktober på Aros Congress Center i Västerås. Det
ligger på Munkgatan 7, ett stenkast från
järnvägsstationen.

Kostnad
Konferensavgiften är 2 400 kronor.
Det inkluderar program och måltider enligt inbjudan. Reseutjämningsavgift på 1
000 kronor enligt partistyrelsens regler tillkommer. Logikostnad enligt
förteckning. Priserna är inklusive moms.

Anmälan
Anmälan sker
via ett webbformulär som du fyller i. Då bokar du även logi, får hjälp med
resebokning och gör val av seminarier. Gå in på följande länk: http://eventus.trippus.se/vpkongress2011
och anmäl dig. Är du vanlig deltagare så ska du klicka på knappen ”Deltagare”.
Tänk på att först ta reda på fakturaadressen inklusive organisationsnummer,
annars kan du inte slutföra anmälan. Anmälan ska vara insänd senast 9 september.
Bekräftelse sänds per e-post.

Ombokning
Anmälan är bindande,
men kan överlåtas på annan person. Hör i så fall av dig till vår konferensbyrå
Travel Team, telefon 021-41 00 26, eller maila
<!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy50409 = 'cecilia' + '@'; addy50409 = addy50409 + 'travelteam' + '.' + 'se'; document.write( '
‘ ); document.write( addy50409 ); document.write( ‘‘ ); // –>
[email protected]

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar.
Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
<!– document.write( '’ ); // –>

Betalning
Faktura skickas från konferensbyrån
till angiven e-postadress efter anmälan.

Seminarieval
Det är
tre seminariepass. Du väljer ett av seminarierna på respektive pass enligt
programmet. Ange seminariernas nummer i anmälningsformuläret. Du bör även ange
ett andrahandsval.

Resebeställning
Denna gång använder vi
konferensbyrån som resebyrå. Kryssa i en ruta i anmälningsformuläret om du
behöver boka resa. Som vanligt gäller att i första hand åka tåg, andra klass, ej
ombokningsbar biljett. Om det inte går, kan resebyrån ordna andra alternativ. Om
bilresa blir nödvändigt, bör du försöka samåka.

Reseutjämning mellan
orter

Sverige är ett avlångt land och oberoende av var man förlägger en
konferens så kommer några att få lång resväg. Långa resor innebär oftast dyrare
resor. För att kommun- och landstingspolitiker runt om i landet ska ha
likvärdiga möjligheter att delta på kommun- och landstingsdagarna kommer
reseutjämning råda. Det innebär att alla deltagare betalar lika mycket för att
resa till Västerås. Undantaget är riksdagsledamöter som får sina resor betalda
av riksdagen.

Resan sker i normalfallet med tåg. En del är tvungna att
resa med bil, man bör då försöka att samåka. De som inte kan använda annat
färdmedel får använda flyg, men vi vill då att ni först kontaktar vår kommunal-
och landstingspolitiske sekreterare Gunnar Friberger på tel. 08-654 08 20 eller
<!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy46606 = 'gunnar.friberger' + '@'; addy46606 = addy46606 + 'vansterpartiet' + '.' + 'se'; document.write( '‘ ); document.write( addy46606 ); document.write( ‘‘ ); // –>
[email protected]

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar.
Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
<!– document.write( '’ ); // –>
. I samtliga fall gäller att hitta det billigaste biljettalternativet.

Det här systemet innebär att konferensdeltagare som bor relativt nära
Västerås solidariskt är med och betalar dyra resor för långväga
konferensdeltagare. Reseutjämningsavgiften är fastställd till 1000
kronor.

Klimatkompensation
Vänsterpartiets partistyrelse
tillämpar numera klimatkompensation vid centralt arrangerade konferenser. Resor
med bil (överstigande 100 km) och flyg ska därför klimatkompenseras.
Partikansliet står för kostnaden för detta. Om du flyger görs
klimatkompensationen automatiskt av partikansliet. Om du rest med bil så fyller
du i en blankett som finns tillgänglig på
konferensen.

Information
Frågor om de praktiska arrangemangen
och hotellbokningen besvaras av vår konferensbyrå Travel Team, telefon 021-41 00
26, eller maila
<!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4947 = 'cecilia' + '@'; addy4947 = addy4947 + 'travelteam' + '.' + 'se'; document.write( '
‘ ); document.write( addy4947 ); document.write( ‘‘ ); // –>
[email protected]

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar.
Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
<!– document.write( '’ ); // –>

Information om konferensens innehåll och villkor för
resebeställning lämnas av Gunnar Friberger, tel. 08-654 08 20, e-post:
<!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy79887 = 'koladagarna' + '@'; addy79887 = addy79887 + 'vansterpartiet' + '.' + 'se'; document.write( '‘ ); document.write( addy79887 ); document.write( ‘‘ ); // –>
[email protected]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv