V-Mölndal: -"Vi behöver en bostadsförmedling!"

Vänsterpartiets krav på att ha en bostadsförmedling i Mölndal faller inte kommunfullmäktiges övriga partier på läppen.

En motion från vänsterpartiet kommer att besvarar vid kommunfullmäktiges möte den 7 september. Tidigare bostadsförmedling i Mölndal lades ned första juli 1993, med protester från dåvarande kommunfullmäktigerepresentan-ter från vänsterpartiet var starka och riktade stark kritik mot nedläggningen.
Vänsterpartiet har under åren försökt återskapa en bostadsförmedling i Mölndal, som lättare skulle fånga upp bostadssökande och kunna lättare förmedla en bostad. Under senare år har Boplats Göteborg vuxet fram och är i dag en stor samlingsplats för uthyrare och sökande. Här säker Stadsbyggnadskontoret att nuvarande förmedlingshjälp i form av Boplats Göteborg och kunskap om efterfrågan m.m. är till fylles. Vidare så har man idag inga resurser att inrätta en bostadsförmedling… Allt för att legitimera
nuvarande förhållanden. Vänsterpartiet har sedan 2004 lyft upp frågan om bostadsförmedling i motioner och i olika yttranden.
Man behöver inte gå så långt för att se att vår grannkommun Kungsbacka har en bostadsförmedling
I juni 2011 var 8 326 personer/familjer registrerade i bostadskön. Av dem är cirka 1 200 aktivt sökande som har regelbunden kontakt med bostadsförmedlingen.Under 2010 förmedlades 433 lägenheter. I nyaste bostadsområde, Björkris, är samtliga hyresrätter i etapp 1 uthyrda och inflyttade. Fler bostadsområden planeras, läs gärna mer under Bygga & Bo/Aktuella projekt.
I Kungsbacka är bostadsbrist stor som speciellt drabbar unga människor som vill flytta hemifrån och personer som vill separera.
De par som skiljer sig vill bo nära varandra för barnens skull.
Bostadsförmedlingen i Kungsbacka anser sig kunna hjälpa båda dessa grupper.
I Kungsbacka lägger man en depositionsavgift för att ställa sig i bostadskön och den är på 500 kronor, som man får tillbaka på egen begäran om man inte fått någon lägenhet. Får du en lägenhet betalar du de 500 kronorna för förmedlingen. Depositionen betalas in samtidigt som man sänder in din ansökan, dock senast två månader efter att man anmält sig till bostadskön.
Att få en bostad i dag kan vara svårt med tanke på svårigheter att få en hyresrätt – det byggs för lite att då hänvisa till Boplats Göteborg är mer ett lotteri än en verklighet.
En lokal bostadsförmedlingen i Mölndal skulle kunna ge bättre resultat än vad förhållandet är i dag, därför ser vänsterpartiet stora fördelar med bostadsförmedling i Mölndal. Man kan ju följa Kungsbackas exempel.
Se nedan motionen från Vänsterpartiet

Starta en Bostadsförmedling i Mölndal föreslår Vänsterpartiet

10-12-20
Sist när frågan var upp i kommunfullmäktige var i januari 2007 efter ett antal turer och avslag från den
borgerliga majoriteten, från det att den inlämnades september 2004. Har nu frågan aktualiseras igen.
Bostadssituationen och fördelningen av bostäder är pressande och att få en bostad är mer ett lotteri för de bostadssökande. I samband med ett antal nya bostadsområden tillkommer kan en bostadsförmedling
göra en bättre fördelning, skriver Vänsterpartiet i Mölndal i en motion vid sista kommunfullmäktigemötet för året.
Läs mer
om turerna kring motionen om en bostadsförmedling
i Mölndal
– En Bostadsförmedling som inrättas nu kan naturligtvis konstrueras på ett sådant sätt att bland de bostadssökande inte kommer att finnas personer som inte aktivt söker bostad, säger Vänsterpartiet och kräver: att en kommuna Bostadsförmedling inrättas i Mölndal. I princip skulle detta innebära en självfinansierad bostadsförmedling.
Mölndal hade en Bostadsförmedlingen men den avskaffades för flera år sedan. Nu när Mölndal kommer att ha ett stort byggande av bostäder genom förverkligandet av planer för till exempel Kvarnbyvallen, Åby och Papyrusområdet är behovet av en väl fungerande bostadsförmedling med sina många fördelar allt större.
Varje lägenhet som byter hyresgäst skapar långa flyttkedjor. Därmed skapas det en situation där många kan hitta rätt boende med tanke på läge, storlek och pris.
Detta kan förbättra för de unga som söker sig ut på bostadsmarknaden för första gången. Det är också viktigt att föräldrar som skiljer sig kan bo nära varandra så att barnen lätt kan ha tillgång till sina båda föräldrar och att båda föräldrarna behåller en aktiv kontakt med sina barn eller ungdomar.
Idag vet kommunen mycket lite om vad invånarna önskar sig för bostäder. En bostadsförmedling kan också ge viktig kunskap om behov och efterfrågan på bostäder.
För den enskilde kan det vara svårt att aktivt söka hos ett stort antal fastighetsägare och privata bostadsförmedlare. Dessutom skulle det kunna vara en avlastning för de lite mindre fastighetsägarna att kunna få hjälp med uthyrning av lägenheter istället för att hålla egen administration.
Vänsterpartiet Mölndal.
För mer information kontakta:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv