Wiwi-Anne Johansson: Delat partiledarskap och rådgivande medlemsomröstning inför V-kongress

-Vi har, än så länge, fyra kandidater som säger sig vara villiga att leda partiet i framtiden. Kanske kommer nu några till att våga visa sitt intresse. Säger Wiwi-Anne Johansson (V) riksdagsledamot boende i Mölndal. I sin artikel stöder hon delat partiledarskap och vill ha en rådgivande medlemsröstning inför kongressen. En sådan medlemsröstning ökar garanterat intresset för partiet och partiets politik
som helhet och varje medlem har då möjlighet att ge råd till valberedningen.
Det är ett klokt beslut av Lars Ohly att inte kandidera för ytterligare en period som partiledare för Vänsterpartiet. Som Lars Ohly själv motiverar sitt beslut ser även jag att det främst är behovet att vända den nedåtgående
trenden i opinionen för partiet som motiverar ett nytt ledarskap.

Delat partiledarskap

Det är ett tufft jobb att vara partiledare. Att alltid vara redo. Att varje dag, varje vecka, år ut och år in vara den som har det yttersta ansvaret för ett partis politik är
naturligtvis slitsamt.  Ett sätt att göra det uppdraget mindre slitsamt kan vara attdela på det ansvaret. Jag tror det skulle gagna både Vänsterpartiet och kommande partiledare om det är två som delar på uppgiften och där båda har samma status.
Och ja, förebilden är Miljöpartiets språkrörsmodell även om vi i Vänsterpartiet kan kalla det för någonting annat. Men, säger någon, varför ska det vara nödvändigt att ha två bara för att en kvinna ska kunna leda partiet igen som en av två? En annan invänder att då kommer den kvinnliga partiledaren alltid att stå i skuggan av den manlige. Eller att ett delat ledarskap tryggar att det alltid kommer att vara en man av de två. Och tänk om de inte kan komma överens?
Jag ser ingen risk för att någon av dessa farhågor ska bli verklighet. Självklart ska väl två vänsterpartister som har fått förtroendet av medlemmarna på kongressen komma överens om politik och strategi tillsammans med övrig partiledning. Allt annat är otänkbart. Och varför en kvinna som en av två partiledare skulle stå i
skuggan av en man – ja det argumentet som jag sett – bottnar i en märklig syn på att kvinnor alltid skulle låta sig överglänsas av en man. Som feminist kan jag
inte förstå den invändningen. Inte heller att det skulle borga för att det alltid kommer att vara en man i partiledningen. Så måste det naturligtvis inte
alls vara i Vänsterpartiet. Enligt stadgarna kan det vara två kvinnor men aldrig två män. Men sannolikheten för att det blir en av varje kön är förstås stor och
det är en bra ordning tycker jag. Så jag hoppas kongressen i januari kommer att besluta om två partiledare.
Ut i distrikten och partiföreningar för de som åtagit sig uppdraget
Vi säger att vi är ett öppet parti och inget motsäger detta. Men nu har vi en ypperlig chans att verkligen visa vad vi menar med öppna och demokratiska processer. Jag hoppas vi i partistyrelsen nu ser till att alla som vill åta sig uppdraget att leda vårt parti ges möjlighet att resa runt i landet på disktriktkonferenser, distrikts- och partiföreningsmöten för att möta så många medlemmar som möjligt. Och för att låta medlemmarna ställa de frågor de anser intressanta och relevanta. Vilken ledarskap står de för, vilken politisk strategi tror de är bäst för Vänsterpartiet och vilka politiska sakfrågor som är de viktigaste i framtiden, på kort, medellång och långs sikt.
Rådgivande medlemsomröstning
När hösten sen blir vinter och julen och kongressen närmar sig tycker jag det ska avslutas med en rådgivande medlemsomröstning. En sådan medlemsomröstning ökar garanterat intresset för partiet och partiets politik som helhet och varje medlem har då möjlighet att ge råd till valberedning och kongress i hur man resonerar. Det vore ett stort demokratiskt steg för partiet som jag både hoppas och tror att vi nu är mogna att ta.
För mer information kontakta:
Wiwi-Anne
Johansson

Mobil 0705 76 45 76
[email protected]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv