V-Partille: Skollovskoloni på Flatön!

 

Partille Kommun äger en friluftsgård på Flatön, med 50 bäddar, gård och strand. På 1970-talet användes gården som skopllovskoloni för Partilles barn och ungdomar. Nu utnyttjas den endast i begränsad skala.

2009-03-03 ställde Vänsterpartiet en motion till fullmäktige med önskan om en utredning av förutsättningarna för att åter starta upp skollovskoloniverksamhet på Flatön.

Anledningen till motionen var det starka behovet av förebyggande verksamhet för barn med stor risk att hamna på ”fel sida” och råka
illa ut och orsaka bekymmer för sig själva, sin familj och samhället. Barn som är i behov av miljöombyte, barn med föräldrar sjuka eller arbetslösa eller ensamstående, med begränsad inkomst som tex inte har sommarstuga eller råd med Medelhavetssemester.

Hamza Demir har lämnat en interpellation om detta för att aktualisera frågan igen.

Läs hela interpellationen:

Interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson.
Angående skollovskoloni på Flatön

2009-03-03 ställde Vänsterpartiet en motion till fullmäktigemed önskan om en utredning av förutsättningarna för att åter starta upp
skollovskoloniverksamhet på Flatön.

Anledningen till motionen var det starka behovet avförebyggande verksamhet för barn med stor risk att hamna på ”fel sida” och råka
illa ut och orsaka bekymmer för sig själva, sin familj och samhället. Barn som är i behov av miljöombyte, barn med föräldrar sjuka eller arbetslösa ellerensamstående, med begränsad inkomst som tex inte har sommarstuga eller råd med Medelhavetssemester.

Alla berörda nämnder (BUN, KFN och SAN) svarade  positiv på motionen och kommunkontoret såg inga praktiska hinder för en sådan verksamhet. Dock sa nämnderna då att det fanns inga medel just nu.

Kommunfullmäktige beslutade om motionen den 27 oktober 2009 vid sitt sammanträde bla ”att överlämna motionen till Styrgruppen för Barn och
Ungdomssamverkan (Styr-BUS) för vidare behandling av frågan”. Jag har inte hört nånting från Styr-BUS än.

Nu, år 2011, behovet är ännu större. Nu är det dags att gå från idé till handling. Nu är det bra tid inför kommunens budgetbeslut.

Behov finns, möjlighet finns, hoppas att även viljan finns! Det saknar bara ett beslut! Om alla partierna visar sin vilja och ge medel för
skollovskoloniverksamhet i budget, då blir denna förebyggande satsning en verklighet. Då blir det stor satsning för socialt hållbar kommun! Det kan börja mjuk i begränsad skala som försökverksamhet och sedan utvecklas.

Stefan Svensson, är du bered att ta frågan på allvar och arbeta för att försökverksamheten ska börja så snabbt som möjligt och finansieras redan i den kommande budgeten?

 

Partille, 23 maj 2011

För Vänsterpartiet

Hamza Demir

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv