V-Mölndal: Skolans mål, ge eleverna kunskap – inte generera vinst till privata bolag

Vi behöver minska antalet barn per vuxen i förskolan och skolan. Vi behöver
flera lärare, speciallärare, förskollärare, barnskötare, kuratorer, skolsköterskor, psykologer. Alla dessa kategorier behöver också en konti-nuerlig fortbildning och bättre löner. Skriver Ana Maria Stuparich (V).
Mölndals kommunala skolor har stora behov för att kunna göra goda resultat, i en god arbetsmiljö för såväl barnen som pedagoger, skriver Ana Maria Stuparich (V)
ledamot i Barnomsorgs- och utbildningsnämnden och i dess Arbetsutskott.
Vi behöver minska
antalet barn per vuxen i förskolan och skolan. Vi behöver flera lärare,
speciallärare, förskollärare, barnskötare, kuratorer, skolsköterskor,
psykologer. Alla dessa kategorier behöver också en kontinuerlig fortbildning och
bättre löner.
Vi har pengar för att förbättra förskolan och skolan. Mölndals stad har gått med ett överskott på 230 miljoner kronor 2010. Kommer politikerna att se till att de här miljonerna går tillbaka till kommunens verksamhet?
Det kan inte bli så om det är privata vinstgivande företag, aktiebolag som tar över verksamhet som kommunen själv har tagit hand om förut. Det rör verksamheter med barn och äldre. De sista åren har Mölndal fått många ansökningar om etablering av privata företag för föreskolor, skolor och till och med för dagmammor
Några har dragit tillbaka sina ansökningar någon har etablerat sig på andra sidan gränsen, till Göteborg. Ansökningar från 4 olika företag har nyligen behandlats av politikerna i Barnomsorgs- och utbildningsnämnden, vars borgerliga majoritet tillstyrkte samtliga ansökningar. Det är Fenestra Utbildnings AB, Ad Infinitum AB Karin
Boje, Centrina Utbildnings AB, IT media och  turistgymnasiet i Lund AB John Bauer.
V och S och Mp reserverade sig mot beslutet bland annat för de här skolorna inte tillför något speciellt vare sig pedagogiskt eller på något annat sätt. Ansökningarna har olika brister, två av dem har få lärare per antal elever, en annan har ingen budget och dålig planering för garanterad undervisningstid, och flera tänker etablera sig i samma byggnad, den gamla Pedagogen.
I remissvaret har nämnden sagt att dessa etableringar inte bedöms medföra några negativa effekter för skolväsendet i kommunen. Skolinspektionen har sista ordet. Det finns forskning som visar hur den stora etableringen av skolföretag i form av friskolor leder till ökad segregation, utslagning och utanförskap men detta bekymrar inte den politiska majoritetens företrädare i Mölndal.
Det är uppenbart att dessa skolor inte är som vilka företag som helst
Dessa företags vinster kommer från skattepengar och går inte tillbaka till skolorna, eleverna eller lärarna utan till de stora utbildningskoncerner som har hittat 2000 talets guldgruvor i utbildningsbranschen. Skolans mål ska vara att ge eleverna den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata bolag. Vi har i dag en
situation där aggressiva utländska bolag köper upp mindre skolor i Sverige och tar hem flera hundra miljoner i vinst varje år. I dag har två tredjedelar av de fristående skolorna ett aktiebolag som huvudman.
Friskolor såsom föräldrakooperativ eller personalkooperativ eller andra med specialpedagogisk inriktning kan vara till nytta för eleverna och för skolutvecklingen när de drivs utan vinstintresse. Men det är däremot ett hot mot skolans utveckling och finansiering att stora utbildningsbolag urholkar våra gemensamma tillgångar.
Kunskap är en demokratisk rättighet och ingen handelsvara.  Därför behöver vi ha en gemensamt finansierad och demokratiskt styrd skola där det är behoven som styr resurstilldelningen. I en likvärdig skola ges varje elev goda möjligheter att få sina behov tillgodosedda och på så sätt kan alla elever nå målen.
Politisk majoritet för vinststyrda aktieföretag
Det finns i Mölndal en politisk majoritet som påstår att det inte behövs flera resurser till skolorna och de tillåter etablering av vinststyrda aktieföretag inom
”skolbranschen”. Dessa politiker hindrar framväxten av en likvärdig skola.
Skolan finansieras med våra gemensamma skattepengar och pengarna ska gå till elevernas undervisning och utveckling och inte till aktieägarna av friskolor. En skola för alla i vårt demokratiska samhälle betyder att det offentliga ska ge medborgarna en trygghet som innebär en bra omsorg och utbildning för alla barn.
Ana Maria Stuparich (V) ledamot i Barnomsorgs- och utbildningsnämnden och i dess Arbetsutskott

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv