Fortsatt rödgrönt styre i Västra Götalandsregionen

PRESSMEDDELANDE
Socialdemokraterna-Miljöpartiet–Vänsterpartiet
i Västra Götalandsregionen
Tisdag 24 maj 2011

S-MP-V nygammal politisk ledning för Västra Götalandsregionen

– samverkan och breda lösningar för en stabil utveckling.

Den nya politiska ledningen för Västra Götalandsregionen under mandatperioden efter omvalet kommer att utgöras av samma partier som i höstas, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Med en rödgrön valvind i ryggen fortsätter man nu det påbörjade arbetet från i höstas. Sedan dess har politiken gått vidare och man är nu överens om några nya punkter som tillägg till de politiska riktlinjer som man kom överens om redan i höstas.

– Valresultatet visar att väljarna har givit vår politik ett stärkt förtroende och det ser jag som en positiv signal för den politiska ledningen. Tillsammans kommer vi att arbeta för en rättvis och jämlik sjukvård, för en enkel och effektiv kollektivtrafik och för att utveckla Västra Götaland till en bra plats att leva.

Exempel på nya satsningar är ett breddat uppdrag för ambulanssjukvården inom första linjens sjukvård och jourbilar för hembesök av vården till barn och gamla. En översyn ska göras för att säkra vårdplatserna dels genom att utreda vårdplatstillgång och överbeläggningar idag samt att utveckla samarbetet med kommunerna. Primärvården ska utvecklas med hälsosamtal och individuella hälsoplaner till alla listade patienter. En enhetstaxa i kollektivtrafiken ska utredas. Max 1 timme på akuten för att få träffa läkare. Vi vill hitta ett sätt att göra det billigare med glasögon för barn upp till 16 år.

– Vi vill utveckla primärvården bland annat med hälsosamtal för att förstärka det förebyggande arbetet. Vi vill också bjuda in till breda överenskommelser om kollektivtrafiken inför framtiden, säger Birgitta Losman (MP).

– Vi satsar på personalens möjligheter att utvecklas. Redan 2012 ska all ofrivillig deltid vara borta. Vi går vidare med betald vidareutbildning för sjuksköterskor och insatser för jämställda löner, säger Sören Kviberg (V).

Valresultatet innebär att S-MP-V tillsammans fick sex nya mandat, sammantaget har ledningen 73 mandat i regionfullmäktige.

– Vi vill skapa breda lösningar som möjliggör en stabil utveckling i regionen. Just nu ser vi tre politiska områden som är särskilt viktiga för sådant samråd och det är primärvården, kollektivtrafiken men också frågan om jämställda löner som engagerat många partier. Det säger Gert-Inge Andersson om den nygamla politiska ledningens arbetssätt.

Kontakt
Gert-Inge Andersson (S), 0706-81 79 10
Birgitta Losman (MP), 0703-67 95 80
Sören Kviberg (V), 0703-08 33 50

Här kan du läsa kompletterande politiska riktlinjer till de riktlinjer som partierna enades om hösten 2010

Tillägg – politiska riktlinjer

Våra tre partier har sedan valet 2010 en gemensam politisk överenskommelse som ligger till grund för den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen. Valrörelsen 2011 har visat att väljarna i Västra Götaland vill se ett fortsatt rödgrönt styre. Utifrån våra tidigare utgångspunkter och de frågor som respektive parti lyft fram i valrörelsen lägger vi nu fram en komplettering av vår överenskommelse.

Enhetstaxa

Vi vill utreda möjligheten att införa en enhetstaxa i hela Västra Götalandsregionen. En enhetstaxa leder till ett ökat antal resenärer även utanför storstadsregionerna samt en förenkling av biljettsystemet.

Gratis tandvård upp till 25 år

Tandhälsan hos unga är en folkhälsofråga. Reformen innebär en bättre munhälsa och tillsammans med frisktandvården kommer fler ungdomar fortsätta med kontinuerliga tandläkarbesök.

Max en timme på akuten

Det är inte acceptabelt med väntetider som motsvarar en normal arbetsdag på våra akuter. När sjukvård behövs akut ska den ges så snabbt som möjligt. Alla ska ha rätt till besked direkt om förväntad väntetid. Ingen ska vänta längre än en timme för att få träffa en läkare på våra akutmottagningar.

Individuella hälsosamtal

För att primärvården ska kunna arbeta mer förebyggande så vill vi införa individuella hälsosamtal inom ramen för VGPV.

Ofrivillig deltid ska vara borta 2012

Regionens medarbetare ska erbjudas trygga anställningar där heltid är en rättighet och deltid är en möjlighet.

Betald specialistutbildning för sjuksköterskor

För att klara framtidens kompetensförsörjning vill vi att sjuksköterskor ska få betald specialistutbildning. Det är också viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Närsjukvårdens utveckling

En förstärkt ambulanssjukvård och ökade möjligheter till hembesök för äldre och multisjuka är viktiga delar för en utveckling av vård i hemmet.

Vård efter behov kräver resurser efter behov

Ekonomiska resurser till vården ska fördelas utifrån ett rättvist och jämlikt perspektiv. Vi kommer att initiera en översyn av resursfördelningsmodellen ur socioekonomiskt perspektiv. Det är i områden där hälsan är sämst som insatser behövs mest.

Subventionerade glasögon för barn

Vi vill göra en översyn av regelverket för bidrag för glasögon till barn med målet att förlänga subventionen till 16 år.

Fler vårdplatser och bättre samarbete

Regionen ska tillsammans med kommunerna skapa en trygg och säker vårdkedja, där förbättrad samordning och översyn av vårdplatsbehoven måste mötas utifrån invånarnas behov av vård.

Stabil utveckling för Västra Götalandsregionen

Vi ett behov av att hitta breda parlamentariska lösningar före en stabil utveckling inom ett antal områden. Vi avser därför att bjuda in alla partier till diskussioner kring följande framtidsområden:

  • Primärvården
  • Kollektivtrafiken
  • Jämställda löner

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv