Vänsterpartiet remissyttrande om det nya förslaget till Mölndals centrum

Vänsterpartiet anser att det reviderade planförslaget fortfarande kraftigt avviker från den vision och program som Mölndals kommunfullmäktige antog 2004. Visionen talade om ett levande stadscentrum och inte som nu om ett gigantiskt köpcentrum. Under planarbetet har detaljplaneförslagen successivt fjärmat sig från den ursprungliga visionen. Den saknar många av de kvaliteter och funktioner som den av fullmäktige 2006 antagna översiktsplanen innehöll. Det nya planförslaget är visserligen ett litet steg åt rätt håll men inte alls tillräckligt.

Här kan ni läsa hela remissvaret av Vänsterpartiet Mölndal:

http://www.vansterpartiet-molndal.se/Molndals_nya_cent.htm

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv