Årsmöte med Vänsterpartiet i Mölndal – ett lyft

Ett mycket välbesökt årsmöte hade vänsterpartiet i Mölndal på söndag eftermiddag. Det är inte var gång samlingssalen på Villa Aurora var smockfull. Tillströmningen av nya medlemmar har ökat med 35 procent sedan valet, säger ordföranden Ronny Lindqvist. Det visar att våra väljare vill vara med och utforma vänsterpartiet politik, vilket visades under årsmötet, med många inlägg och debatter. Jan Kronberg, tidigare mångårig kommunpolitiker hade fullt upp med att styra upp mötet och hålla ordning på debatten.

Valet var en förlust för vänsterpartiet i Mölndal, men efter valet så har det skett ett lyft och intresset för partiet har ökat markant både från unga och från äldre människor.

På ett årsmöte sker ju sedvanliga förhandlingar med genomgång av verksamhetsberättelser. Mycket handlade om 2010 års val som återspeglades i verksamhetsberättelsen för lokalorganisationen. För den uppmärksamme framkom att vänster-partiet sponsrar dam-fotbollslaget JITEX med 5000 kronor.

För kommunfullmäktige-gruppen framkommer att de fyra ordinarie och de två ersättarna har varit flitiga att agera i kommunfullmäktige. Åke Nises som är gruppledare och tillika kommunstyrelseledamot föredrog verksamheten. Bl.a. påpekande han om hur de borgerliga gjort skattesänkningar på 18 miljoner som borde kunna användas till fler pedagoger i skolan och minska barngrupperna som exempel. Den höga arbetslösheten knäcker budgeten för försörjningsstödet inom Arbets- och familjestödsnämnden. Tre motioner och lika många interpellationer har lämnats in under verksamhetsåret.

Nya styrelsen samt övrigt valda.

Val av styrelse skedde med acklamation, varav två var nytillkomna medlemmar. Ny kassör valdes efter Annika Jansson som avgår och varit kassör i ett antal år och dessförinnan var sekreterare. Här avtackades hon av ordföranden Ronny Lindqvist. I övriga val förekom inga omröstningar. Den 12 mars i Folkets Hus i Uddevalla skall Distriktet ha årskonferens, här har vänsterpartiet i Mölndal rätt att ha 8 ombud med på årskonferensen.

Wiwi-Anne Johansson, riksdagsledamot rapporterade från partistyrelsen och arbetet i riksdagen samt aktiviteter som är på gång. Bl.a. tog hon upp diskussionen som pågår om partiledarrollen där det finns diskussion bland partimedlemmar om att byta ut Ohly inför kommande kongress. Det blir kongressen i januari 2012 som avgör vem det nu som skall bli partiledare. Det var i vart fall inspirerande och intressant information som Wiwi-Anne lämnade till årsmötet.

En rapport om ”Riktlinjerna för styrelsearbetet” presenterades, som debatterades och som var ett bra underlag för den nya styrelsen att ta tag i och utveckla. Riktlinjerna godkändes med vissa justeringar.

På årsmötet togs frågan upp om Mölndals Nya centrum – ett planärende som alla får yttra sig om och detta skall göras senast 3 mars. Vänsterpartiet har som tidigare i ett tidigare yttrande varit mycket kritisk till det nu föreslagna förslaget som Sten & Ström tagit fram som det lär finnas en majoritet för. Åke Nises hade gjort ett förslag som han presenterade för årsmötet, som diskuterades igenom där ett antal synpunkter framfördes och som kan tillföras vänsterpartiets yttrande.

För att sammanfatta årsmötet, så var det ett lyft – nya medlemmar och aktiv diskussion samt ett stort engagemang. Vi kan också påminna om att Ung Vänster har fått en nystart efter en längre tids dvala. Detta bådar gott och de var representerade på årsmötet.

Av Jan Jonsson Vänsterpartiet Mölndal

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv