Rödgrönt minoritetsstyre i Västra Götalandsregionen

tis 02 Nov 2010, 16:25

PRESSMEDDELANDE

Socialdemokraterna-Miljöpartiet–Vänsterpartiet

i Västra Götalandsregionen

S-MP-V presenterar politisk plattform för ansvarsfull minoritetspolitik i Västra Götalandsregionen

Cecilia Dalman Eek 0706-55 48 59
[email protected]

Idag fick Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet regionfullmäktiges stöd för att styra Västra Götalandsregionen i ansvarsfull minoritet. Med 75 röster mot 74 valdes Socialdemokraten Kjell Nordström till regionfullmäktiges ordförande.

Vid presskonferensen presenterades de tre partiernas politiska plattform (se nedan). En mer utvecklad politisk överenskommelse kommer att arbetas fram den närmaste tiden.

– Våra tre partier kommer att ta ansvar för en samarbetsinriktad politisk ledning för Västra Götalandsregionen. Det gör vi av omsorg om invånarna och de viktiga verksamheter och all personal som regionen ansvarar för. Det säger Gert-Inge Andersson, gruppledare för Socialdemokraterna i en kommentar till samarbetet.

– Regionens största verksamhet är hälso- och sjukvården. Vi vill att sjukvården ska utgå från invånarnas behov. De flesta sjukvårdskontakter ska kunna ske i i den nära sjukvården och alla ska få den vård de behöver. Vi vill minska krångel och byråkrati i vården, vi vill fortsätta arbetet med att öka tillgänglighesten och minska väntetiderna vid akutmottagningar och öka samverkan i vården. Det säger Gert-Inge Andersson (S).

– Miljöpartiets huvudfokus är den gröna omställningen som krävs för att klara klimatutmaningen. En utbyggd kollektivtrafik, utvecklad forskning och satsning på gröna jobb och miljöteknik är viktiga utgångspunkter för att skapa utveckling i Västra Götaland. Det säger Birgitta Losman, gruppledare för Miljöpartiet.

– Vi har följt diskussionerna mellan partierna sedan valresultatet blev klart. Vänsterpartiet är beredda att ta ansvar för de utmaningar regionen står inför och vill bidra på ett konstruktivt sätt med vårt engagemang för sjukvård efter behov, för klimatfrågan och för en personalpolitik som präglas av jämställdhet och ett genuskompetent ledarskap. Det säger Sören Kviberg, gruppledare för Vänsterpartiet.

Kontakt:
Gert-Inge Andersson (S), 0706-81 79 10

Birgitta Losman (MP), 0703-679580

Sören Kviberg (V), 0703-083350

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv