V-Öckerö vill att allmänheten ska ha möjlighet till en fullständig insyn om STRANDSKYDD

Annika Andersson lämnar motion om detta till Öckerös Kommunfullmäktige.

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

DISPENS FRÅN REGLERNA GÄLLANDE STRANDSKYDD

Enligt de regler som nu gäller har varje kommun möjlighet att bevilja dispens från reglerna rörande strandskydd – tidigare beslutades detta av respektive länsstyrelse. I Öckerö kommun ligger rätten att besluta om dispens hos Samhällsbyggnadsnämnden.

Frågan om att inte bebygga nära våra stränder i det redan högt exploaterade kustlandskapet och på så sätt hindra allmänheten att få tillgång till våra kustnära områden är en oerhört viktig fråga. Den är så viktig att den inte bör kunna beslutas av en mindre grupp människor i ett slutet rum utan i ett forum där beslut och diskussioner är offentliga och där allmänheten har möjlighet till en fullständig insyn.

Jag yrkar därför att rätten att besluta i dispens från gällande regler rörande strandskyddet skall ligga hos kommunfullmäktige i Öckerö kommun.

Öckerö 2010-04-15

För Vänsterpartiet
Annika Andersson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv