Wiwi-Anne Johansson: Vad vilja oppositionen

-Vad gör då vi i oppositionen för att visa vilket Sverige vi vill se istället för det hårda och kalla samhälle som en moderatledd regering åstadkommer? frågar Wiwi-Anne och svarar själv vidare: Jo, vi arbetar på i våra fem arbetsgrupper för att ta fram ett antal handlingsplaner inför ett regeringsskifte.

 

  Reinfeldt vill att moderaterna ska bli det statsbärande partiet. Bevare mig – bevare oss för en sådan ordning. Inte vill vi att det sämsta som hänt alla mindre förmögna svenskar ska fortsätta i decennier framöver. Men vad gör då vi i oppositionen, som just nu ser ut att ha ett litet försprång i opinionen, för att visa vilket Sverige vi vill se istället för det hårda och kalla samhälle som en moderatledd regering åstadkommer.

 

Jo, vi arbetar på i våra fem arbetsgrupper för att ta fram ett antal handlingsplaner inför ett regeringsskifte. Arbetsgrupperna jobbar med välfärdsfrågor, jobb och ekonomi, storstadens utmaningar, internationella frågor samt klimat – och energifrågor. I den grupp som ska arbeta fram en handlingsplan för klimat- och energifrågor finns jag och Jens Holm från Vänsterpartiet. Då och då får vi frågor om vad vi gör och varför vi inget berättar. Varför syns inget resultat från våra grupper. Svaret är helt enkelt att vi inte ska ha klart något gemensamt handlingsprogram förrän till våren. Vi ägnade senvåren och sommaren åt att skaffa oss gemensam kunskap. Det har vi i de olika grupperna gjort på många sätt men oftast genom seminarier inom de olika ämnesområdena. Vi utväxlar papper mellan oss för att delge varandra vår politik.

 

Den 22 och 23 juni var tex. Klimat- och energigruppen på flera studiebesök som alla hade fordonsindustrin som utgångspunkt. Fokus var förstås hur den svenska fordonsindustrin (om den överlever) ska kunna bidra till energisnålare och bättre bilar ur miljöhänseende.

 

Vi inledde besöket  Skövde på Volvo Skövdeverken där man tillverkar motorer till flera av modellerna.

 

Andra dagen var vi på Volvo personvagnar och senare Volvo lastvagnar och vi fick en duvning i hur Volvo jobbar med miljöfrågor. Vi träffade även verkstadsklubben. Vi har trevligt tillsammans och vi är alla inställda på att göra ett bra jobb så att vi nästa år får en ny politik genom en ny regering.

 

För en vecka sedan träffades "min" grupp igen för att diskutera om vi kan komma längre i energifrågan än den gemensamma överenskommelse vi har. Eller snarare input till saker att diskutera vidare i energifrågan. Även frågan om hur vi tänker oss att finansiera ett internationellt arbete för att stödja mindre utvecklade och fattiga länders anpassning och begränsning av klimatförändringen diskuterades.

 

Ja, ungefär sådär går det till innan vi har kokat ner våra olika partiers syn till en bästa gemensam nämnare. När det blir dags för skarpa förslag och eventuella kompromisser så ska dessa förstås processas genom partiet. I alla fall i Vänsterpartiet.

Wiwi-Anne Johansson (v)

Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot i Presstödsnämnden

Läs gärna min blogg
http://wiwi-anne.johansson.riksdagsvanstern.org/

Telefon 08 786 57 12
Mobil 0705 76 45 76
Sveriges Riksdag
100 12  Stockholm
[email protected]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv