Debatt den 8 maj i riksdagen om bristerna i pensionssystemet efter begäran av Vänsterpartiet

Debatten äger rum fredag den 8 maj med start kl 09.00 och sänds på SVT 24 direkt. Bakgrunden är att den ekonomiska krisen nu avslöjat pensionssystemets svagheter för allt fler. Redan när beslutet skulle tas om det nya systemet var det flera som varnade för dess brister. Pensionerna har blivit allt mer beroende av utvecklingen på världens aktiebörser.

 

 

 

 

 

Bild: Fredrik Sandberg

 

Redan när beslutet skulle tas om det nya systemet var det dock flera som varnade för dess brister. Detta gällde bland annat att systemet skulle vara underfinansierat. Människor lever allt längre som pensionärer, trots det skulle inte pensionsavgiften öka – den skulle vara oförändrad. Pensionerna har blivit allt mer beroende av utvecklingen på världens aktiebörser.

 

– En automatisk "broms" (balansering) infördes som slår till och minskar pensionerna utan demokratiskt fattade beslut. Det är det som nu händer först år 2010, systemet fungerar alltså som det var tänkt. Men nästa år är ett valår. Därför har de fem partierna bakom systemet beslutat att smeta ut sänkningarna av pensionerna så att den stora sänkningen kommer 2011. Oavsett hur man räknar gör Försäkringskassan prognosen att det under flera års tid blir sänkt inkomstpension.

 

När det nya pensionssystemet skulle utarbetas sades att det skulle bli stabilt. Olika experter sa att en eventuell sänkning av pensionerna skulle bli marginell och kortvarig. Det som nu händer skulle inte hända. TCO varande att man "skulle kasta ut barnet med badvattnet" när det gamla ATP-systemet skulle ändras. Metallindustriarbetareförbundet var starkt kritiskt under hela beslutsprocessen. Det fanns en stor skepsis inom arbetarrörelsen mot det nya systemet som byggde på att den ekonomiska risken flyttades från samhället till enskilda pensionärer och privatisering av sparandet och ett ökat beroende av spekulation på finansmarknaderna.

 

Vänsterpartiet har hela tiden varit kritisk mot det nya pensionssystemet. De förslag som Vänsterpartiet nu har är bland annat:

1. Avskaffa den automatiska "bromsen", fatta aktiva politiska beslut om pensionerna. Sätt avgifterna så att pensionssystemet blir långsiktigt hållbart.

2. Stärkt pensionsfonden och ändra till tryggare placeringsregler

3. Överför den privatiserade PPM-delen till inkomstpensionen

4. Beskatta även pensionerna (uppskjuten lön) på samma sätt som andra inkomster

5. Förbättra villkoren för intjänandet av pension, och gör systemet mer likt det tidigare ATP-systemet.

 


 

 

Utdrag ur Vänsterpartiets motion:

Under sommaren 2006 genomförde SIFO på uppdrag av vänsterpartiet en opinionsundersökning om svenskarnas tilltro till pensionssystemet. Undersökningen visar att 59 procent av folket i Sverige inte tror att pensionen kommer att räcka till när de blir gamla. En stor majoritet av kvinnorna, 63 procent, tror inte att de kommer att klara sig på pensionen. Men även en majoritet av männen, 54 procent, tror inte att pengarna räcker. Det är i åldersgruppen 30-49 som osäkerheten är störst, där svarar 76 procent av de svarande att de inte tror att de kommer att klara sig på sin framtida pension. Bara 18 procent av LO-medlemmarna tror att de kommer att klara sig på pensionen. 53 procent av samtliga tillfrågade tycker att det är dåligt att de måste placera en del av pensionen på börsen och att pensionens storlek därmed blir beroende av utfallet på placeringarna. Endast 27 procent tycker att det är bra att placera en del av pensionen på börsen.

 

Vänsterpartiet menar att denna oro är befogad och måste tas på allvar. Problemet är att det inte går att lappa och laga i nuvarande system eftersom det är felkonstruerat från början. Därför krävs det att vi gör om systemet från grunden. Det vänsterpartiet föreslår är ett reformerat ATP-system.

Syftet med ett allmänt och obligatoriskt pensionssystem är att det ska ge trygghet på ålderdomen efter att den förvärvsaktiva delen av livet är över. Förutsättningar för detta kan ställas upp på följande sätt:

 

1   1. Det ska vara förutsägbart så att man vet vad man kommer att få i pension

        och att vet att man får det som utlovats.

2. Det ska vara omfördelande över livscykeln, mellan könen och mellan klasserna.

3. Det ska vara solidariskt finansierat via skatter och sociala avgifter.

4. Det ska finnas en buffert i systemet så att en jämn utveckling i systemet kan

    uppnås.

5. Det ska vara ett offentligt system utan spekulationsinslag eller privata delar.

6. Det ska vara nationalekonomiskt stabilt.

7. Det ska vara hållbart för individen.

 

Nuvarande pensionssystem uppfyller endast ett av ovanstående krav, nämligen att det är nationalekonomiskt stabilt. I övrigt svara det överhuvudtaget inte upp mot nödvändiga förutsättningar för att skapa trygghet på ålderdomen. Det går inte att förutse hur stor pensionen kommer att bli på grund av de omfattande spekulationslagen i systemet. Dessutom har pensionslöftet brutits och pensionernas storlek gjorts beroende av hur mycket avgifter som betalas in till systemet.

 

Läs även: Ulla Hoffmanns bok "Som en skänk från ovan – politiken bakom pensionssveket" som kan beställas från Red Planet, www.redplanet.se, telefon: 08-6543100

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv