1 Maj i Mölndal – dags att varsla regeringen

I ett strålande första majväder öppnade ordförande för vänsterpartiet i Mölndal Ronny Lindqvist första maj manifestationen och hälsade besökande välkomna som hade samlat drygt 75-talet åhörare på Alberts torg för att lyssna på vänsterpartiets talare.

 

 

 

Teman i talen återspeglade dramatiken om hur människors ekonomiska situation hotas och krisen som slår mot den kommunala ekonomin. Det är den borgerliga regeringen som har ansvaret att hantera ekonomiska krisen på hemmaplan, vilket de inte tycks klara. Det är dags att lägga ett varsel på den borgerliga regeringen.

 

 

Det tillhör inte vanligheten att ha sommarvärme en första maj som denna, men traditionen – arbetarnas dag – fångar människor i all synnerhet under den otrygghet med varsel och uppsägningar som florerar varje dag. Situationen blir allt mer dramatisk och allt mer människor ser sin situation hotad. Det är den borgerliga regeringen som har ansvaret att hantera den ekonomiska krisen på hemmaplan, vilket de inte tycks klara. Genomgående i talen framkom oron. Tre stycken talare deltog på årets första maj i Mölndal. Ung Vänsters Elinor Fritz,Åke Nises vänsterpartiet Mölndal och Per Andersson, EU-kandidat från Göteborg.

 

Ole Moe spela och underhöll mellan talarna.

 

Elinor Fritz Ung Vänster. Vi har inget att förlora men vi har friheten att vinna

Först upp i talarstolen var Ung Vänsters Elinor Fritz, som tog upp otryggheten för dagens ungdom och understök att det är vi som får gå på timvikariat om vi kan få något jobb.

Var fjärde ung person mellan 15 och 24 år är arbetslös, enligt den senaste statistiken frånSCB.

Elinor tog upp hur regeringen sänkt skatterna med 80 miljoner som i stället kunnat användas för att anställa 200 000 och satsningar på studier för ungdomar. Elinor underströk att det är regeringen som har ansvaret, men samtidigt försämrat A-kassan och sänkt ersättningen och gjort det svårare att få ut ersättningen. Frustrationen och uppgivenhet får inte hindra oss att tillsammans ta oss ur krisen och avslutade med att säga: Vi har inget att förlora men vi har friheten att vinna.

 

 

Åke Nises vänsterpartiet Mölndal och kommunstyrelseledamot inledde med att påpeka:

Att tala om lokala frågor och kommunens ekonomi låter sig inte göras utan att blanda in vad som händer i Sverige i övrigt. Nu när varsel och uppsägningar står som spön i backen inom den privata sektorn påverkar det i allra högsta grad kommunen! Att varsel är vanligt fick jag själv uppleva för nästan två månader sedan. Verkstadsföretaget i Göteborg jag arbetar på varslade plötsligt hälften av personalen om avsked. 80 personer skulle förlora sitt arbete och det blev inte ens en liten notis på GP:s hemsida! Så vanligt har det blivit.

Regeringens s.k. arbetslinje ter sig nu som ett hån. Försämringarna i A-kassan och Försäkringskassan för att folk skulle arbeta mer är ju ett slag i luften när arbetslösheten ökar. Dessutom; de som fortfarande har arbete får nu betala högre avgift till A-kassan eftersom arbetslösheten stiger! När man sedan ev. blir av med jobbet så räcker inte A-kasseersättningen långt. Tala om dubbla bojor. Detta drabbar som bekant dessutom kommunens ekonomi dubbelt. Inte nog med att skatteintäkterna sjunker drastiskt, försörjningsstödet ökar högst markant samtidigt. Om man som vi Mölndal har en borgerlig majoritet som redan sänkt skatten och ligger på en stram budget blir plötsligt situationen allvarlig. Detta fick jag tydligt konkritiserat redan i februari.

 

Hej och välkomna, nästa år saknas det 100 miljoner, vad ska dras in på?

Det var hälsningsanförande från ordf. vid mitt första möte i kommunstyrelsen.

Inte direkt en önskeöppning för en vänsterpartist! Här blottas också en tydlig ideologisk skillnad mellan vänster och höger. Högern ser först bara budgetdisciplin, effektivitet osv. Vänstern ser människor som behöver kommunal omsorg av olika slag. Där vi ser en anställd som utför ett bra arbete ser högern kostnad man kan dra in på.

Nu går det ju tyvärr inte att blunda för verkligheten som blivit ändå bistrare sedan februari. Det kommer oundvikligen att bli inskränkningar i den kommunala servicen även här i Mölndal. Vänsterpartiets målsättning är att det inte ska drabba de allra svagaste. Det är näst intill omöjligt att hämta hem över 100 miljoner via en kommunal skattehöjning. Emellertid kan vi kanske tänka oss en liten moderat höjning för att värna om barn och gamla. Vårt besparingsförslag kommer i så fall inte att bli lika omfattande som borgarnas men det kommer att bli några jobbig år framöver – tyvärr!

 

Bygg hyresrätter

Finns det då inte något positivt? Jo, för att citera den kände samhällsdebattören Gunnar Wetterberg så är detta rätt tid att bygga bostäder så man står väl rustad för framtiden. Vänsterpartiet i allmänhet och vänstern här i Mölndal i synnerhet har väl alltid tyckt att det varit klokt med bostadsbyggnation. Dessutom är det så, att just nu, de närmsta åren blir trycket extra stort på bostäder. Den demografiska kurvan för Mölndal visar att det skulle behövas 300 hundra nya lägenheter per år enbart för de unga vuxna som är på väg att flytta hemifrån.(V) har i remissvar på bostadsförsörjningsprogrammet poängterat vikten av att det byggs många små hyreslägenheter. Detta för att i huvudsak våra tonåringar ska kunna stanna i kommunen. Det finns nämligen ett uppdämt behov av nya bostäder här i Mölndal. Den senast femårsperioden har det inte ens byggts 250 bostäder per år!

 

Ett storbygge kan stoppas

Åke påpekade att det egentligen är det nog bara ett bygge vi verkligen vill stoppa. Nämligen den flashiga glas-betong kolossen till affärscentrum. Sten & Ströms skapelse för kreativ shopping känns väl inte som det allra mest angelägna i den situation vi befinner oss i, som vänsterpartiet sagt nej till. Vi vill längre fram ha något lite mindre flådigt som passar bättre in i stadsbilden. Detta tyckte också åhörarna som reagerade med applåder. Åke avslutade med att understryka. Vi kommer att göra vad vi kan för att neddragningarna i kommunal service kommer att bli så få som möjligt och att bostadsbyggandet tar fart. (V) behövs!

 

 

Per Andersson, EU-kandidat från Göteborg var mycket hård i tonen över utvecklingen Sverige. Han tog upp sitt besök i EU-parlamentet och såg de övergödda tjänstemännen. Per berörde flyktingpolitiken. Där regeringen har satsat 40 miljoner för att jaga flyktingar i Sverige.

Per var mycket kritisk på Israels vansinniga bomningar och övergrepp mot palestinierna och han berörde också hur centerpartister såsom Fredrick Federley (c) som själv donerat pengar till Israels arme. Mycket märkligt agerande från denne centerpartisten.

Per tog upp arbetsmarknadssituationen och underströk själv som arbetslös Volvoarbetare att det är dags att lägga ett varsel på den borgerliga regeringen.

Tog upp om försämringarna med om vårt medlemskap i EU, som har öppnat dörren för lönedumpningar och kriminaliserat fackföreningarnas kamp för att upprätthålla kollektivavtal.

I vart fall var hans tal och tonfallen på den borgerliga alliansen mycket hård. Per som arbetslös Volvoarbetare kläms som många andra uppsagda hårt av finanskapitalisternas agerande, där man i första han sörjer för aktieägarna, medan arbetarna blir en kostnadsfråga.

 

Mötet avslutades med internationalen och för de som kände för att få sopp och tilltugg blev inbjudna till Villa Aurora för en smaklig måltid.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv