EU inifrån – ny bok om det glömda parlamentet

På onsdagen lanserade Jens Holm sin bok ”EU inifrån – berättelser från EU-parlamentet 2006-2009”. I tre år har han suttit i EU-parlamentet, den kanske mest undanskymda parlamentariska församlingen med svenska ledamöter i.

Nicole Kidman gratulerade Eva-Britt Svensson (V) och EU-parlamentet
EU-parlamentet förklarade på tisdagen Eva-Britt Svenssons skriftliga förklaring mot våld mot kvinnor för giltig. "I want to congratulate the European Parliament members for signing UNIFEM’s Say NO to Violence against Women campaign and for demonstrating the European Parliament’s deep support to take significant actions in all the European Union countries." sa Nicole Kidman i ett meddelande. Hon är goodwill-ambassadör för UNIFEM.
"Detta betyder att EU-parlamentet stödjer UNIFEMs kampanj, och dessutom det globala arbetet för att uppmärksamma de många formerna av våld mot kvinnor, inklusive våld i hemmet, könsstympning och våld mot kvinnor använt som metod i väpnade konflikter," säger Eva-Britt Svensson.

Vänsterpartiet föreslår starkare rättigheter i EU:s telekompaket
EU-parlamentet kommer att behandla det så kallade telekompaketet under sin majsession. Eva-Britt Svensson har tillsammans med kollegor i partigruppen GUE/NGL jobbat fram ett antal ändringsförslag, "Citizens’ Rights Amendments", som avser att skydda medborgarnas rättigheter på internet. "Vi vill inte bli reducerade till konsumenter så att våra rättigheter bara utgörs av vad som står i abonnemangsavtalet." säger Eva-Britt Svensson.

Avskaffa EU-parlamentarikernas pensionsfond
EU-parlamentets ledning har  beslutat att garantera ledamöternas extrapensioner med skattemedel. Vänsterpartiets ledamöter har aldrig varit med i fonderna. "Jag tycker det är pinsamt att många ledamöter är med i den här extrapensionen," säger Eva-Britt Svensson. "De har redan stora löner och ersättningar från parlamentet, och borde ha råd att betala sina pensionsfonder själva."

EU-parlamentet vägrar godkänna rådets redovisning
EU-parlamentet sköt idag upp beslutet om att ge ministerrådet – där svenska regeringen ingår – ansvarsfrihet för 2007. Det är första gången EU-parlamentet tar ett sådant beslut. "Sveriges regering är en del av rådet, det vore intressant att höra vad den har gjort för att reda ut den här härvan," säger Jens Holm. Bakgrunden är att parlamentets föredragande från vänstergruppen GUE/NGL har upptäckt oklarheter i redovisningen. Erådet har konsekvent vägrat ge parlamentet dokument som skulle kunna räta ut frågetecknen.

Upphovsrätten förlängs
EU-parlamentet beslutade på torsdagen att förlänga upphovsrätten på musik från dagens 50 år till 70 år. "Detta är ett förfärande exempel på hur de stora skivbolagen har lyckats lobba fram ett förslag som går helt i deras intressen," säger Jens Holm. Förlängningen av upphovsrätten drabbar de enskilda konsumenterna och hämmar framtagandet av ny musik.

Den bästa vården flyttar utom räckhåll för vanligt folk
EU-parlamentet röstade idag ja till nya regler för gränsöverskridande sjukvård inom EU. De nya reglerna syftar till att göra det lättare att få vård i andra EU-länder, utan förhandstillstånd från det egna landets myndigheter. "EU öppnar en gräddfil för relativt friska människor som har råd med resa och uppehälle för vård i andra länder."
Vänsterpartiet hade föreslagit att förslaget skulle skickas tillbaka till det ansvariga utskottet i parlamentet, eftersom det var för dåligt.

EU skriver avtal med tortyrstat
EU-parlamentet röstade på tisdagen för ett handelsavtal mellan EU och Turkmenistan, trots att människorättsorganisationer är mycket kritiska till situationen i landet. Landet anklagas för omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. "Jag anser att EU godkänner avtalet bara för att Turkmenistan har stora tillgångar på olja och naturgas," säger Jens Holm. "Situationen i landet är fortfarande mycket allvarig och det är skandalöst att EU-parlamentet inte ens klarar att hålla fast i de minikrav på demokrati och mänskliga rättigheter som uppställdes 2008."

EU inifrån – ny bok om det glömda parlamentet
På onsdagen lanserade Jens Holm sin bok "EU inifrån – berättelser från EU-parlamentet 2006-2009". I tre år har han suttit i EU-parlamentet, den kanske mest undanskymda parlamentariska församlingen med svenska ledamöter i. Han ger sin bild av EU-maskineriet – ett EU som alltmer antar formen av en marknadsliberal superstat. Samtidigt tecknar han på några avgörande punkter konturerna av hur en annan politik, en hållbar politik med världen i fokus, skulle kunna se ut. Finns på www.redplanet.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv