RÄDDA JOBBEN – SATSA 10 MILJARDER PÅ VÄLFÄRDEN REDAN 2009!

-Nu går Socialdemokraternas och Vänsterpartiets distriktsordföranden i Västerbotten ut med ett gemensamt upprop för att mobilisera stöd från landets lokalpolitiker i kravet på att regeringen måste täcka de uteblivna skatteintäkterna för kommuner och landsting, sägs i pressmeddelande

  

Pressmeddelande:

KG Abramsson (s) och Margaretha Löfgren (v) är båda också politiker i Vilhelmina, en kommun som har svåra ekonomiska problem. I sitt upprop visar de på att de minskade intäkterna i landets kommuner och landsting hotar ca 62 000 jobb. Omräknat till Västerbotten lär det röra sig om 1800-2000 jobb.

Abramsson och Löfgren framhåller att kommuner och landsting har i uppdrag ett erbjuda befolkningen en bra skola, äldreomsorg och sjukvård. I uppropet uppmanar de regeringen att ta ansvar för jobb och välfärd genom att trygga ekonomin i kommuner och landsting redan för 2009 genom att ge ett statsbidrag som täcker de uteblivna skatteintäkterna!

 

De kommer att vända sig till alla sina kollegor i kommuner och landsting för att få dem att ställa sig bakom uppmaningen till regeringen.

Upprop i sin helhet bifogas pressmeddelandet.

För mer information:

Margaretha Löfgren                                                    KG Abramsson

070-6857705                                                               070-3439514

 

UPPROP

 

 

TRYGGA JOBBEN OCH VÄLFÄRDEN!

SATSA PÅ KOMMUNER OCH LANDSTING!

 

Varsel och arbetslöshet skapar i dag en djup oro hos många människor, om inte staten tar ett tydligt ansvar kan det även bli vårdpersonal och lärare som spär på arbetslösheten. Situationen i landets kommuner och landsting har drastiskts förändrats under de senaste månadernas finanskris och lågkonjunktur. De skatteintäkter som förväntades när budgetarna lades beräknas nu vara 10-11 miljarder lägre för 2009.

Prognoserna för kommunernas viktigaste inkomster, skatterna, har räknats neråt flera gånger. De uteblivna pengarna motsvarar 48 000 heltidstjänster i år och nästa år. Till detta kommer regeringens beslut om frysta statsbidrag som motsvarar 14 000 heltidsjobb.

Den här situationen tycks inte olika regeringsföreträdare ha förstått när de säger att det inte finns utrymme för höjda statsbidrag. Regeringen menar att det är ansvarsfullt att satsa på sänkta skatter på i storleksordningen 80 miljarder men säger när det kommer till att rädda de basala välfärdstjänsterna att man inte får slösa med skattepengarna.

Till skillnad från industrin är efterfrågan på landstingens och kommunernas tjänster lika stor om inte större än för ett år sedan. Det behövs tillskott på drygt 10 miljarder för 2009 och uppemot 20 miljarder för 2010 till kommun- och landstingssektorn.

Vi i kommuner och landsting har i uppdrag ett erbjuda befolkningen en bra skola, äldreomsorg och sjukvård. För att vi ska klara det och inte tvingas spä på krisen ytterligare så säger vi till regeringen:

 

-Ta ansvar för jobb och välfärd genom att trygga ekonomin i kommuner och landsting redan för 2009!

– Ge ett statsbidrag som täcker de uteblivna skatteintäkterna!

 

 

 

Uppropet är i första hand riktat till våra kolleger i kommuner och landsting,

men alla kan visa sitt stöd genom att maila till:

 

[email protected]                    eller               [email protected]

 

 

Vilhelmina 09 03 30

 

 

KG Abramsson                                                              Margaretha Löfgren

Distriktsordförande Socialdemokraterna                       Distriktsordförande Vänsterpartiet

Västerbotten                                                                  Västerbotten

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv