Eva-Britt Svensson: Bort med fingrarna från föräldraledigheten, EU

Sveriges Radio berättade 9 mars om ett EU-förslag som kan göra att Sverige måste ändra sin lag så att endast mamman får ta ledigt de första 18 veckorna.

 

.
1 EU-parlamentet hoppas på Sverige
EU-parlamentet avstod 12 mars från att genomföra en slutomröstning om EU:s nya öppenhetslagstiftning. Parlamentet vill skjuta upp frågan så att den kan avgöras i en överenskommelse med det svenska ordförandeskapet, som börjar i sommar. Parlamentet hoppas att öppenhet ska vara en prioriterad fråga för svenskarna. "Jag tycker det är bra att skjuta upp beslutet," säger Eva-Britt Svensson. "Kommissionens förslag var inte bra. Nu hoppas jag att den svenska regeringen kan göra något av den här passningen från EU-parlamentet."

EU-parlamentet kräver information om ACTA
EU-parlamentet krävde 11 mars i en omröstning att EU-kommissionen offentliggör information om de hemliga internationella förhandlingarna om åtgärder mot brott mot upphovsrätten – ACTA. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson hade föreslagit detta krav. EU-parlamentet röstade ja, och kräver därmed att kommissionen omedelbart offentliggör alla dokument som rör ACTA-förhandlingarna. "Jag ser det här som en jätteseger för Vänsterpartiets öppenhetskrav. Jag går inte med på att kommissionens tjänstemän sitter i hemliga rum och beslutar att tull och polis ska leta igenom min dator eller telefon eller mp3-spelare. Jag är glad att parlamentet känner likadant." 

Bort med fingrarna från föräldraledigheten, EU
Sveriges Radio berättade 9 mars om ett EU-förslag som kan göra att Sverige måste ändra sin lag så att endast mamman får ta ledigt de första 18 veckorna. "För det första borde EU inte lägga sig i föräldraledigheten, det ska vara upp till varje enskilt medlemsland att bestämma", säger Eva-Britt Svensson. "Men om nu det mansstyrda och ojämställda EU inte kan hålla fingrarna borta, så borde det åtminstone vara möjligt för Sverige att ha kvar en bra ledighet för både mammor och pappor."

Otillräckliga mål för barnomsorg
EU:s mål för tillgång till barnomsorg är för lågt satta. Det sa Eva-Britt Svensson i plenum 10 mars. "Tillgång till god barnomsorg och äldrevård är grundförutsättningen för att kvinnor ska ha möjlighet till förvärvsarbete och det är också en grundförutsättning för jämställdhet. Nu oroas jag över dels att målsättningarna inte uppnås och dels över signalerna om att det finns förslag om att ersätta målsättningen om barnomsorg med att "vård i hemmet är ett fullvärdigt alternativ"."

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv