V-Mölndal: Bostadsbyggandet i Mölndal en katastrof för ungdomar

I Mölndal byggs bara bråkdelar av de årligen planerade ca 500 bostäderna. När detta sedan sammanfaller med, de för tillfället, rekordstora årskullarna av ungdomar som nu skall ut på bostadsmarknaden blir bostadsbristen akut! Lennart Svensson (v) har skrivit två likalydande interpellationer med skilda frågeställningar dels till Planeringsutskottet ordförande och dels via Kommunstyrelsens ordförande, eftersom man inte får ställa interpellation direkt till Mölndalsbostäders ordförande för att få svar på frågor.

 

 

 

Lennart Svensson (v) har i två likalydande interpellationer, med olika frågor till dels Planeringsutskottets ordförande i Mölndals stad och till Mölndalsbostäders ordförande.

 

Till Planeringsutskottets ordförande ställs följande frågor:

– Hur planerar Mölndals stad för att möte den kraftigt ökade efterfrågan på

  bostäder?

– På vilket sätt styr Mölndals stad bostadsbyggandet så att vi tillfredställer de

  egna medborgarnas behov?

– Delar du vår åsikt att vi så långt som är möjligt skall försöka erbjuda våra

  ungdomar och andra kommuninvånare möjlighet att bo kvar i vår stad?

 

Till Mölndalsbostäders ordförande ställs följande frågor:

Mölndalsbostäder är, i vårt tycke, en viktig spelare för att möte denna efterfrågan.

 

– Vad gör Mölndalsbostäder för att möte den kraftigt ökade efterfrågan på

  bostäder?

– På vilket sätt bygger ni så att ni tillfredställer mölndalsbornas behov?

– Vilka konkreta byggnadsprojekt pågår för att möta efterfrågan och när är de

  klara?

 

Bakgrund

Bostadsbyggandet i Mölndal och i hela Göteborgsområdet är idag betydligt lägre än vad som planerades i de olika kommunernas bostadsförsörjningsplaner. Man räknar med att det behövs ca 4000 nya bostäder om året inom GR för att möta de nuvarande planerna.

 

I Mölndal byggs bara bråkdelar av de årligen planerade ca 500 bostäderna.

När detta sedan sammanfaller med, de för tillfället, rekordstora årskullarna av ungdomar som nu skall ut på bostadsmarknaden blir bostadsbristen akut!

Om vi vill behålla dessa ungdomar i vår stad behövs enbart för denna grupp mer än 500 mindre bostäder årligen.

Alla undersökningar visar att en stor majoritet av ungdomarna, som förstalägenhet vill ha en liten hyresrätt.

 

Andelen ensamhushåll ökar dessutom ständigt i Sverige, framförallt i storstäder.

I riket är det 47% och i Göteborg är mer än hälften av hushållen enmanshushåll. Så även vuxna har ett ökande behov av små lägenheter.

 

I Mölndals stads "Befolkningsutveckling 2008-2017" står att läsa följande:

 

"Åldersgruppen 19-24 år: I nuläget finns 4 000 personer inom denna åldersgrupp och åldersgruppen kommer att öka med hela ca: 30 % (1 200 personer) fram till år 2013 för att sedan successivt minska. Vid slutet av prognosperioden beräknas gruppen bli ca: 4 600 personer. Mot bakgrund av bostadssituationen för ungdomar är det dock svårt att veta hur många av dessa ungdomar som stannar i Mölndal."

Samt

"Åldersgruppen 65-79 år: I nuläget finns drygt 6 150 personer inom denna

åldersgrupp och åldersgruppen kommer att öka kraftigt. Fram till år 2017 beräknas gruppen att öka med hela 27 %. Vid slutet av prognosperioden beräknas gruppen bli ca: 7 850 personer."

 

Med detta som bakgrund vill jag ställa frågorna till respektive och få svar, menar Lennart Svensson (v). Svar förväntas först den 15 april.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv