Wiwi-Anne Johansson(V) i "Gruppen för klimat och miljö"

Spännande säger Wiwi-Anne Johansson (v), riksdagsledamot från Bohuslän som utsetts som representant i ”Gruppen för klimat och miljö” i rödgröna samarbetspartiernas arbetsgrupper, som består av 5 grupper.

Wiwi-Anne kommenterar om bl.a. Vilka troliga problem kommer att mötas där partilinjerna har allt för stora skillnader? Vilka frågor tycker hon skall ge högst prioritet? Vilka av dem kommer att kunna nå till ett resultat?

"Det är en spännande utmaning att vara en av dem som ska arbeta för att gemensamt arbeta fram en plattform för ett eventuellt framtida regeringssamarbete. Vi ska träffas första gången den 9 februari på Bommersvik så först därefter vet vi mer om hur vi arbetar vidare i grupperna.

Vänsterpartiet har redan en utmärkt politik för ett hållbart samhälle och vi arbetar ständigt på att förbättra oss ännu mer och det finns alla förutsättningar att vi tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska komma fram till bra förslag på hur vi ska kunna bekämpa klimatkrisen. Vi vet också att inom grön teknik finns många nya arbetstillfällen.

 

I Klimatberedningen, den parlamentariska grupp som arbetade för att ta fram underlag till regeringens Klimat- och energiproposition, som vi för övrigt ännu inte sett, och där jag var Vänsterpartiets representant, la vi grunden för ett väldigt gott samarbete mellan oss, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi har ännu inte träffats för att mejsla ut hur vi ska arbeta och vilka direktiv som ska gälla så det konkreta arbetet återstår och är svårt att uttala sig om i dagsläget. Men jag har stora förhoppningar att vi ska kunna komma överens om en hög bästa gemensam nämnare och en riktigt bra vänsterpolitik på alla de fem område som arbetsgrupperna ska arbeta med.

 

Vi ska presentera vårt arbete först om ett drygt år men i själva processen är Vänsterpartiets ambition att vi ska vara mycket öppna med vad vi resonerar om och diskutera detta brett med hela partiet och med närliggande intresseorganisationer som fackföreningsrörelsen, miljörörelsen och många andra.

 

Svåraste nöten att knäcka för oss alla – opposition såväl som regering – är att se hur vi ska klara energiförsörjningen och klimatet samtidigt. Jag har dock stor tilltro till att vi gemensamt ska klara detta som regeringen inte ens verkar vilja diskutera på grund av inbördes oenighet.

 

Vinnare – om vi tillsammans vinner valet 2010 – är de grupper som nuvarande regering bestraffat. De som fått lägre och sämre a-kassa och försämrad sjukersättning. Vinnare är de som anser att vård, omsorg och skola är viktigt – alltså den offentliga sektorn. Då blir också kvinnorna vinnare på att byta politik. Vi har också bra på fötterna när det gäller jobben och utbildning när vi nu går in i en lågkonjunktur. Vinnare är också naturligtvis klimatet.

Vänsterpartiet kommer att hålla de fackliga frågorna med löntagares rättigheter högt likaså att bekämpa de regionala orättvisorna."

 

-Vi kommer att hålla fanan högt i samarbetet och jag tror på starkt inflytande i arbetet för en riktig vänsterpolitik understryker Wiwi-Anne.

 

Wiwi-Anne Johansson (v) Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant i Kulturutskottet Ledamot i Presstödsnämnden

[email protected]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv