EU-parlamentet kräver att Israel drar sig tillbaka

”Det är välkommet att EU-parlamentet kräver det självklara, att Israels attacker omedelbart måste stoppas, därför stödde vi resolutionen”, säger Jens Holm. ”Men resolutionen är långt från vad som krävs. Detta handlar inte om ett krig, det är en ensidig massaker på palestinier. Parlamentet använder inte heller det viktigaste kravet: Att associationsavtalet med EU ska suspenderas och att fördjupningen av relationerna med Israel ska stoppas.”

EU – brevet

EU-parlamentet kräver Dawit Isaaks frihet

EU-parlamentet röstade idag torsdag ja till en resolution som kräver att Eritrea friger den svenske journalisten Dawit Isaak. "Jag är nöjd över att EU-parlamentet kräver omedelbart frigivande av Dawit Isaak, det är dags för handling," säger Eva-Britt Svensson. "Dawit Isaak är svensk medborgare och svenska regeringen uppger sig arbeta med Isaaks frigivning med tyst diplomati. Men efter sju års resultatlös tyst diplomati är det också för svenska regeringen hög tid att bryta tystnaden och ställa rättmätiga krav på frigivning."

EU-parlamentet kräver att Israel drar sig tillbaka
EU-parlamentet antog idag torsdag en resolution som fördömer Israels attacker i Gaza. Europaparlamentet efterlyser omedelbart eldupphör och vill ha ett stopp för Hamas raketangrepp på Israel och att de israeliska trupperna dras tillbaka. "Det är välkommet att EU-parlamentet kräver det självklara, att Israels attacker omedelbart måste stoppas, därför stödde vi resolutionen", säger Jens Holm. "Men resolutionen är långt från vad som krävs. Detta handlar inte om ett krig, det är en ensidig massaker på palestinier. Parlamentet använder inte heller det viktigaste kravet: Att associationsavtalet med EU ska suspenderas och att fördjupningen av relationerna med Israel ska stoppas."

Nystart för kampanj mot långa djurtransporter
På onsdagen lanserade tre EU-parlamentariker kampanjen 8hours mot långa djurtransporter på EU-nivå. Jens Holm (v), EU-parlamentariker, danske socialdemokratiske ledamoten Dan Jörgensen och brittiske ledamoten Richard Corbett (Labour) vill öka trycket på EU-kommissionen. "Miljontals djur transporteras mellan EU-länder varje år. En maxgräns på 8 timmars transport skulle vara ett stort och möjligt steg framåt." säger Jens Holm. Kampanjsajten heter www.8hours.eu, 35000 har redan skrivit på uppropet.

Inga besked från kommissionen om djurtransporter

Det finns inga konkreta datum för när kommissionen kommer med sitt förslag till nya regler för djurtransporter. Det sa Androulla Vassiliou, kommissionär för hälso- och konsumentfrågor på tisdagen under ett möte med EU-parlamentets vänstergrupp GUE/NGL. "Det är beklämmande att kommissionären inte kan ge ett konkret datum för när förslaget ska läggas fram, trots att det har utlovats i många år. Jag är också besviken över att hon inte kunde utlova en åttatimmarsgräns för djurtransporter", säger Jens Holm.

EU skapar vapenmarknad
EU-kommissionen vill att mer av vapenhandeln i EU ska ske i fri konkurrens på den inre marknaden. Kommissionen vill därför minska utrymmet för medlemsländerna att göra undantag från EU-reglerna för upphandling. På tisdgen röstade EU-parlamentet ja till förslaget. Vänsterpartiet ifrågasätter att EU har rätt att lagstifta om vapenhandel. "Jag anser att det strider mot fördraget, som tydligt säger att medlemsländerna har beslutandemakten över nationell säkerhetspolitik," säger Eva-Britt Svensson.

Stora brister i allmänhetens tillgång till EU-handlingar
Det sa Eva-Britt Svensson i EU-parlamentet på måndagen. "Det är helt oacceptabelt att när det gäller delegerad lagstiftning, som omfattar 90 procent av de rättsligt bindande akter som varje år antas av EU:s institutioner, så garanteras varken demokratiska principer eller öppenhet." "Utan total öppenhet och en verklig offentlighetsprincip så kan aldrig rättssäkerhet och demokrati försvaras."

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv