Vänsterpartiet säger nej till kundval i primärvården

– Vi är emot därför att sjukvården inte passar för kundvalssystem, kommenterar Annette Ternstedt (v), ledamot i Hälso- och sjukvårdsutskottet. Patienter är inte kunder på en marknad, utan människor som ska få vård efter behov, inte efter vårdgivares tänkande om vinstmarginaler, fortsätter Annette.

  Hela pressmeddelande: 

PRESSMEDDELANDE       

Onsdag 14 januari 2009

 

Bara Vänsterpartiet säger nej till kundval i primärvården

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet fattade idag 14 januari, beslut om ett vårdvalssystem i Västra Götaland från 1 oktober 2009. Slutligt beslut fattas i regionfullmäktige 3 februari.

 

De enda som är emot förslaget är Vänsterpartiet. Vänsterpartiet lade en protokollsanteckning som motivering till sitt nej.

 

– Vi är emot därför att sjukvården inte passar för kundvalssystem, kommenterar Annette Ternstedt (v), ledamot i Hälso- och sjukvårdsutskottet. Patienter är inte kunder på en marknad, utan människor som ska få vård efter behov, inte efter vårdgivares tänkande om vinstmarginaler, fortsätter Annette.

 

– I Sveriges kommuner och landsting och i riksdagen har vi varit överens med socialdemokraterna och miljöpartiet i vårt motstånd och i vår vilja att riva upp systemet när vi vunnit valet. Vi både hoppas och tror att lagen som tvingar landstingen att genomföra vårdval kommer att försvinna efter valet, kommenterar Annette Ternstedt (v).

 

Förslaget bygger på att de som vill driva vårdcentraler får ansöka och bli godkända som vårdgivare, och att patienterna sedan får lista sig på den vårdcentral de vill tillhöra.

 

– Vi ser en risk att de privata vårdgivarna kommer att etablera sig där de kan göra stora vinster och att den offentligt drivna primärvården sedan får driva vårdcentraler där de privata inte vill, säger Annette Ternstedt. Vi hör redan rykten om att primärvården kanske inte heller vill driva vårdcentraler på landsbygden och i invandrartäta områden, kommenterar Annette. Vi ser systemet som ett stort hot mot vård på lika villkor. 

 

– Slutligen för både lagen och det här förslaget över beslutet om var vårdcentraler ska ligga till de som producerar vården. Det demokratiska inflytandet över primärvården som är en viktig del i Hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete med folkhälsa och sjukvård, tas nu ifrån dem. Vi är emot denna centralisering och minskning av det lokala demokratiska inflytandet, avslutar Annette Ternstedt (v).

 

 

För mer information:

 

Annette Ternstedt, (v), ledamot Hälso- och sjukvårdsutskottet: 0705-88 73 74

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv