Vårdvalssystem gynnar privata vårdgivare och inte patienterna

V, är enda parti i regionen som är emot förslaget. Den viktigaste orsaken är att vänsterpartiet ser ett förslag som gynnar privata vårdgivare och inte patienterna. Vid regionfullmäktige tisdagen 2 december hölls en timmes information om införandet av vårdvalssystem i Västra Götaland. Slutligt beslut kommer att fattas i februari 2009.

 

 

 

 

 

I ett pressmeddelande skriver tre vänsterpartister som representerar Västra Götalandsregionen att man är emot hela tanken på förslaget om vårdvalet, som de betecknar gynnar privata vårdgivaren men missgynnar patienterna. I den information som gjordes vid senaste regionfullmäktige den  2 december, så var det bara vänsterpartiet som hade åsikter om förslaget och ställde frågor.

Om vårdval införs kan de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna komma att inte ha något lokalt inflytande över primärvården och risken är stor att de lokala vårdcentralerna kan försvinna på vissa orter efter som de inte ger tillräcklig vinst.

 

Lagförslag som regeringen snart lägger fram

Vi är som enda parti i regionen emot förslaget. Den viktigaste orsaken är att vi ser ett förslag som gynnar privata vårdgivare och inte patienterna. Mycket av tankarna om primärvårdens utveckling är kloka, men de kan lösas bättre inom den offentliga primärvården, kommenterar Annette Ternstedt. Att äventyra primärvårdens positiva utveckling med ett så här hastigt framtaget förslag är ett olyckligt förslag.

Jag valde att fråga om det nya lagförslag som regeringen snart lägger fram. Där kan det bli en helt fri etableringsrätt för enskilda läkare, vilket skulle göra landstingen maktlösa i att kunna styra etableringen av vårdcentraler, kommenterar Annette Ternstedt. Tjänstemännen svarade att regeringen kommer att föreslå ett tvingande system med fri etablering. Det oroar oss i Vänsterpartiet som vill att politiken ska företräda medborgarna i beslut om lokalisering av vårdcentraler, avslutar Annette Ternstedt.

 

Hälso- och sjukvårdsnämnderna får mindre inflytande

Vi i Vänsterpartiet värderar demokrati och lokalt inflytande högt och ser det som en viktig del av Västra Götalandsregionen. Därför frågade jag hur lokala behov ska hanteras med helt centralt definierade krav på primärvården, och troligen utan de tolv Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Svaret blev att de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna inte kommer att ha något lokalt inflytande över primärvården, avslutar Jan Alexandersson. Det är mycket olyckligt.

 

Claes-Göran Borg: Jag valde att fråga om tillgänglighet i främst glesbygden. Det ska finnas en vårdcentral i varje kommun. Men vad händer om ingen lokaliserar sig i en kommun? Svaret blev att då får Hälso- och sjukvårdsnämnden upphandla en vårdcentral där. Detta riskerar att leda till att det offentliga får driva dyra vårdcentraler där privata aktörer tycker att de inte kan göra vinst, kommenterar Claes-Göran Borg. Det är en mycket oroande utveckling, avslutar han.  

Övriga partier ställde inga frågor.

 

För mer information:

Annette Ternstedt, (v), ledamot Hälso- och sjukvårdsutskottet: 0705-88 73 74

Claes-Göran Borg, (v), ledamot i regionfullmäktige: 0708-52 33 54

Jan Alexandersson, (v), ledamot i regionfullmäktige: 0706-61 41 74

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv