Eva Olofsson: Dags att ställa högre krav på privat äldreomsorg

I den granskningsrapport som Riksrevisionen publicerar idag framkommer allvarlig kritik mot brist på styrning av privat äldreomsorg. Vänsterpartiets Eva Olofsson kräver nu att äldreminister Maria Larsson agerar omedelbart

 

 

– Regeringen måste ta fram tvingande lagstiftning för hur avtal med privata vårdgivare ska se ut. Den nyligen antagna lagen om valfrihetssystem löser inte de problem som Riksrevisionen pekar på, säger Eva Olofsson (v), riksdagsledamot i socialutskottet.

– Det är dags att sluta bedriva lotteriverksamhet när det gäller äldres levnadsvillkor, säger Olofsson. Riksrevisionens granskninglyfter framatt det är ovanligt att kommunerna ställer krav på vilka effekter omsorgen ska ge. Det framkommerockså att personalenhar problem kring rätten att slå larm om vanvård och missförhållanden, eftersom meddelarfrihet saknas inom privata företag och företagen kräver lojalitet.
 – Vänsterpartiet har länge drivit frågan om personalens yttrandefrihet, främst av hänsyn till de äldre, för deras rätt till ett gott liv. Vi får hoppas att regeringens ointresse för frågan nu kan vändas, säger Eva Olofsson.
Eva Olofsson lämnar under dagen in en riksdagsinterpellation till Maria Larsson.
 För mer information:
Eva Olofsson (v), riksdagsledamot i socialutskottet, 070-317 10 27
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv