Eva-Britt Svensson: Löntagarna pressas både från EU och den borgerliga regeringen

På onsdagen antog EU-parlamentet ett icke lagstiftande initiativbetänkande av Jan Andersson (s). Betänkandet handlar om Laval-domen och andra domar i EG-domstolen, och deras betydelse för kollektivavtalen. Vänsterpartiet är kritiskt till Anderssons betänkande. ”Löntagarna pressas både från EU och den borgerliga regeringen och behöver en skarp facklig och politisk samling och fokusering,” säger Eva-Britt Svensson.

 

Anderssons betänkande ett villospår
På onsdagen
antog EU-parlamentet ett icke lagstiftande initiativbetänkande av Jan Andersson (s). Betänkandet handlar om Laval-domen och andra domar i EG-domstolen, och deras betydelse för kollektivavtalen. Vänsterpartiet är kritiskt till Anderssons betänkande. "Löntagarna pressas både från EU och den borgerliga regeringen och behöver en skarp facklig och politisk samling och fokusering," säger Eva-Britt Svensson. "Då kan vi inte rösta för ett villospår, ett betänkande som helt saknar kraftfulla förslag som kan garantera den svenska kollektivavtalsmodellen. Men vi la ändå ner våra röster i slutomröstningen eftersom vi hoppas att betänkandet åtminstone kan bidra till ökad debatt om Lavaldomen."

Leksaker – inte att leka med 
En leksak innehöll olagliga halter av bly och vänsterpartiet har anmält den till kemikalieinspektionen. Fem andra innehöll bromerade flamskyddsmedel och krom. Det blev resultatet av en labbtest av 17 leksaker inköpta i vanliga leksaksaffärer i Stockholm. "Det är helt oacceptabelt att en så stor del av leksakerna innehåller farliga ämnen", säger Jens Holm. "Barnen erbjuds en formlig flod av leksaker, och det är uppenbart att lagstiftningen inte är tillräckligt långtgående och att myndigheternas kontroll är otillräcklig."

Ashton, ut med Business Europe från EU-kommissionen
Det skrev Jens Holm i ett öppet brev till Catherine Ashton, ny EU-kommissionär för handel. Holm påpekar att lobbyorganisationen Business Europe den 28 oktober skall anordna konferensen "Going Global" i kommissionens egna lokaler i Bryssel. "Detta sänder illavarslande signaler till medborgarna i Europa i en tid då unionens legitimitet redan ifrågasätts på flera håll." skriver Jens Holm och uppmanar Ashton att flytta ut Business Europe ur sina lokaler.

Skilsmässolag ska beslutas i medlemsländerna
"I mitt eget hemland så behöver man endast – om man inte har gemensamma små barn – anmäla skilsmässan." sa Eva-Britt Svensson i plenum på tisdagen, i en debatt om vilken lag som ska gälla i äktenskapsmål när parterna är från olika EU-länder. "Det finns exempel inom EU på land där skilsmässor är helt förbjudna. Detta om något visar väl på behovet av nationell lagstiftning på området."

Anti-trafficking seminarium
Eva-Britt Svensson deltog den 16  oktober i ett seminarim på EU-parlamentet som handlade om vad som görs för att hindra trafficking och för att hjälpa dess offer. Bakom seminariet stod bland andra European Women’s Lobby.

Din prenumeration:

 

Ändra din prenumeration
Prenumerera Ej

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv