Internationellt hyresgästseminarium

Vänsterpartiet var på måndagen värd för ett seminarium om bostadspolitik i regi av den internationella hyresgästföreningen IUT. Temat var Decent and affordable housing in the European cities, och ett hundratal representanter från bland annat Holland, Belgien, Danmark, Storbritannien deltog. Även organisationer för hemlösa fanns representerade

 

.
1 Vänsterpartiet

 

EU – brevet, ett nyhetsbrev från Vänsterpartiet


Nr: 18

2008-10-09

Vänsterpartiet bäst på frihet på internet
En fransk organisation har kollat vilka EU-parlamentariker som röstade för frihet på internet vid telekompaketets behandling 24/9. Vänsterpartiet ligger i täten bland svenska ledamöter. Telekompaketet innehåller förslag om att internetleverantörer ska kunna stänga av medborgare från internet utan domstolsbeslut. EU-parlamentet röstade nej till några av frihetsinskränkningarna efter förslag från Eva-Britt Svensson. "Vi står för demokrati och medborgerliga friheter och rättigheter, och vi röstar också konsekvent enligt denna övertygelse", säger hon. Se undersökningen här:
http://www.laquadrature.net/wiki/Telecoms_package_directives_1st_reading_SE

Sarkozy vill stoppa internetbeslut
Frankrikes president Nicolas Sarkozy vill att EU-kommissionen ska ingripa för att ändra EU-parlamentets beslut om telekompaketet. Sarkozy siktar in sig på parlamentets beslut att skydda yttrandefriheten på internet. EU-kommissionens talesperson Martin Selmayr säger dock enligt Euronews att kommissionen respekterar parlamentets demokratiska beslut, som kommissionen anser är en viktig bekräftelse av grundläggande principer om rättsäkerhet och medborgarnas rättigheter.

EU stramar åt klimatkraven
Europaparlamentets miljöutskott röstade på måndagen om två delar av det klimatpaket som EU-kommissionen presenterade i januari i år. Det gäller dels handeln med utsläppsrätter, dels ansvarsfördelningen mellan EU-länderna i klimatarbetet. Båda besluten visar på en vilja till en stark insats för klimatet. "Man får vara nöjd med det här resultatet", säger Jens Holm, ledamot i miljöutskottet och klimatutskottet. "Trycket från industrin att urvattna det här har varit sanslöst. Med detta beslut får vi ett fungerande system för utsläppshandel, utan kryphål för industrin."

Reglering av farliga kemikalier i leksaker
Europaparlamentets miljöutskott röstade på måndagen om en skärpning av EUs leksaksdirektiv. Utskottet röstade för ett förbjud mot arsenik, kadmium, sexfaldigt krom, bly, kvicksilver och organiskt tenn i leksaker. Dessa ämnen är mycket giftiga och kan leda till cancer och försämra reproduktionen. "Jag är mycket nöjd med det här totalförbudet mot de farligaste kemikalierna" säger Jens Holm. "Dessa ämnen är redan förbjudna i många andra produkter. Våra barn ska förstås inte löpa större risker än andra i samhället".

Ny undersökning om gift i leksaker
Hur giftiga är våra barns leksaker? Den frågan ville vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson och Jens Holm ha svar på. De beställde lab-analyser av ett 20-tal leksaker. Analyssvaren presenteras för medier fredag 10 oktober. Information om resultatet kommer därefter att läggas ut på vår hemsida www.vguengl.org

EU-parlamentet kräver tätare samarbete mot barntrafficking
EU:s medlemsstater bör samarbeta mer för att stoppa slavhandel – trafficking – med barn. Det tycker en majoritet av EU-parlamentets ledamöter, som skrivit under en förklaring mot barntrafficking. Därmed kommer den att sändas till EU-kommissionen som parlamentets åsikt. Bakom förklaringen står bland andra Eva-Britt Svensson: "För de flesta av oss är det helt obegripligt och ofattbart att människor kan utsätta våra barn för denna handel. Vi måste alla hjälpas åt i de olika forum vi arbetar för att stoppa denna handel."


.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv