Mölndal: Delårsrapport med varningar och prognostiserat underskott

Kärvare tider för kommunerna genom konjunkturavmattning och mindre skatteintäkter. Det är vad Mölndals stad kan förvänta sig om man får döma av delårsrapporten som redovisar underskott och som presenterades på kommunstyrelsens möte den 23 september. Allt pekar åt fel håll, säger Lennart Svensson (v) ledamot i kommunstyrelsen.

 Budgetunderskott på 63 miljoner kronor

Detta förutsätter att det krävs av arbets- och familjestödsnämnden sänker sina kostnader med 15,5 miljoner kr och gatunämnden sänker sina kostnader med 12,6 miljoner kr jämfört med första halvåret för att komma ned till prognostiserat underskott på ett minus på 33,5 miljoner på helår.

 

Skatteintäkterna är 26,0 miljoner lägre än budgeterat, beroende på att den prognostiserade ökningstakten för riket har reviderats ned med 0.5 procent per år till 6,2 procent 2007 och 5,9 procent 2008.

 

Kärvare tider och minskade skatteintäkterna

Delårsrapporten uppvisar tydliga varningstecken, som tillsammans med den allmänna konjunkturutvecklingen bekräftar att det nu blir kärvare tider för den kommunala sektorn. De goda skatteintäkterna kommer inte att fortsätt utan minska enligt rapporter från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Konjunkturinstitutet bedömer att den att den svenska ekonomin nu går in i en lågkonjunktur som fördjupas under 2009. Bedömningen innebär att tillväxten i princip väntas halvera från fjolåret och därmed stanna på 1,7 procent för 2008.

 

Vad man nu bedömer är att skatteintäkterna avseende inkomsterna 2008 sjunker jämför med budget, vilket betyder kraftiga besparingar i respektive förvaltning.Detta är något för den borgerliga alliansen att bita i som utgör majoriteten i kommunfullmäktige, som sänkte skatten med 10 öre inför 2008.

 

– Oppositionen med s. v och mp, vill återställa skattesatsen till 21.14 öre, det vill säga en skattejustering med 30 öre för 2009 och gör ca 30 miljoner i plus, men detta säger den borgerliga alliansen nej till.

 

Förändringar i trygghetsförsäkringarna ökar kostnaderna för kommunen

För att titta på några av nämnderna så uppvisar Arbets- och familjestödsnämnden ett prognostiserat underskott på 6,1 miljoner kr för 2008.

– Här varnas för att förändringar i trygghetsförsäkringarna. Enligt bedömningarna av socialtjänsten kan de förändrade reglerna inom a-kassan och sjukförsäkringen påverka försörjningsstödets omfattning. En första indikation på hur många personer som kommer under försörjningsstödsnorm efter att ha blivit utförsäkrade från a-kassan väntas i november.

 

Oroande utveckling för nedanstående förvaltningar

– Barnomsorgs- och utbildningsnämnden förväntas ett underskott på 2.8 miljoner kr.

– Byggnadsnämnden prognostiserat ett underskott på 2,0 miljoner kr.

– Gatunämnden prognostiserar ett underskott på 5.6 miljoner kr.

– Gymnasienämnden prognostiserar ett underskott på 6.9 miljoner kr.

– Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 5.3 miljoner

  kr.

– Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 7.5 miljoner kr.

 

Kommentarer

Lennart Svensson (v) kommunstyrelseledamot, säger att allt pekar åt fel håll eftersom nämnderna inte håller sina budgetar.  Konjunkturinstitutets rapport visar att utgångsläget blir mer vanskligare samtidigt som varslen ökar, vilket innebär att skatteintäkterna kommer att minska. Jag är mera kritisk mot den sittande regeringspolitiken som nu straffar kommunerna med ökade utgifter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv