Mölndal: S och V säger nej till vårdnadsbidrag, vill heller satsa på skolmaten

Vårdnadsbidraget skall införas av den borgerliga majoriteten i Mölndal, medan socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget i kommunstyrelsen. På onsdag den 17 september ska kommunfullmäktige ta beslutet. Vårdnadsbidraget kommer att gälla från 1 oktober i år och beräknas kosta på helår 2,5 miljoner kronor. Medan s och v vill satsa motsvarande på skolmaten.

 

 

 

Bildkollage: Jan Jonsson

 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna reserverade sig i kommunstyrelsen när ärendet avgjordes av den borgerliga majoriteten

S och v har sagt att de kommer att satsa lika mycket pengar på skolmaten som vad vårdnadsbidraget kommer att kosta. Enligt uppgifter så finns det tveksamheter inom den borgerliga gruppen för införande av vårdnadsbidrag. Främsta orsaken till införandet av vårdnadsbidraget är att tillfredsställa koalitionsbrodern kristdemokraterna, att döma av resonemanget i stadshuset.

 

Lagen medger att vårdnadsbidrag för barn mellan 1 år till 3 år. I Mölndal kommer det att gälla från 18 månader eller 1 år och 6 månader.

 

Kostnad för vårdnadsbidrag till ett barn på helt år kommer att kosta 36 000 kronor eller 3000 kronor per månad. En helårsplats på förskola kostar dubbelt så mycket. Vårdnadsbidraget blir ett skattefritt kommunalt bidrag för mottagarna.

De borgerliga tror sig kunna sänka antalet barn i barngrupperna genom att införa vårdnadsbidrag, i vart fall 1 barn per barngrupp. Det kan också bli det motsatta. Om det är många föräldrar som väljer vårdnadsbidrag innebär denna lösning en merkostnad för kommunen utan att det påverkar behovet av förskoleplatser.

 

Det blir arbets- och familjestödsnämnden som skall administrera vårdnadsbidraget och det underskott de får för innevarande år täcks upp senare. Däremot kommer budgeten för 2009 ge fullt ut ersättning för de ökade kostnaderna på 2,5 miljoner.

För att fylla kravet för vårdnadsbidrag fordras att man inte har föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, sjukpenning, sjukersättning, ålderspension, introduktionsersättning för flyktingar eller annat bidrag som begränsar rätten till vårdnadsbidraget.

 

Kommentarer: Jan Jonsson (v)

De borgerliga vill byta väg, och satsa på vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng istället. Vårdnadsbidraget innebär att man får 3000 kronor i månaden om man avstår från förskola. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) skulle det kosta drygt tre miljarder om året om alla som inte använder förskola idag skulle ta ut detta bidrag. Eftersom regeringen inte lovat några nya pengar kommer dessa pengar att tas ur samma kommunala budget som finansierar förskolan. Naturligtvis kommer det att påverka förskolans kvalitet negativt, och i rena tjänster motsvarar kostnaden cirka 9 000 anställa i förskolan.

 

Att införa en barnomsorgspeng innebär också att ta kommunala skattepengar från förskolan för att ge till föräldrar som ordnar sin barnomsorg på annat sätt. Då finns inga krav på utbildad personal eller läroplaner, och kvaliteten på barnomsorgen sänks.

 

Ett vårdnadsbidrag är dyrt för kommunen och skulle i slutändan behöva finansieras via neddragningar inom barnomsorgen eller genom höjda taxor. I Norge provades reformen i nio år men avskaffades efter dåliga resultat och en kostnad på 24 miljarder norska kronor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv