Manifestation den 3 juni, kl 17.30, på Mynttorget i Stockholm

Manifestation mot regeringens förslag till försämringar i sjukförsäkringen tisdagen den 3 juni kl 17.30-18.15 på Mynttorget i Stockholm. Medverkande från LO, socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet, DHR och RSMH.

 

Wanja Lundby-Wedin, LO
Veronica Palm, socialdemokraterna
Gunvor Ericsson, miljöpartiet
Lars Ohly, vänsterpartiet
Maria Johansson, DHR
Jan Olof Forsén, RSMH

Den 4 juni debatterar och beslutar riksdagen om försämringar i sjukförsäkringen. Förslaget kallas rehabiliteringskedja en innehåller inga förslag om rehabilitering eller ökade möjligheter för den som drabbats av ohälsa eller unktionshinder att komma tillbaka till arbetet.

Ökad risk för indragen sjukpenning, snäva tidsgränser och sänkta ersättningsnivåer i kombination med en fortsatt vår situation på arbetsmarknaden kommer att öka ehovet av socialbidrag. Förslaget kan bäst beskrivas som en utsorteringskedja, en modell för att göra långtidssjuka rbetslösa. Försämringarna drabbar alla löntagare, både juka och friska, och skadar tilliten till välfärdssamhället.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv