Kvinnodominans och stora förändringar i vänsterpartiets styrelse

Vänsterpartiets valberedning presenterade i dag sina förslag till de uppdrag som ska väljas på partikongressen i början av juni. I förslaget till ny partistyrelse märks stora förändringar. Av de 32 ledamöter och suppleanter som ska väljas är nästan hälften, 14 personer, nya jämfört med den sittande styrelsen. Än mer anmärkningsvärd är den starka kvinnodominansen. Nästan två tredjedelar av de föreslagna, 20 personer, är kvinnor.

 

 

– Vi är mycket glada över den starka förnyelse som förslaget innebär, säger Berit Dahlström, sammankallande i valberedningen.

– Vi tror att detta är rätt personer att leda partiet i det förändringsarbete som nu pågår. Vårt förslag består av människor från hela landet, med många olika slags bakgrunder och erfarenheter, säger Berit Dahlström.

– Jag är särskilt glad över att vi har kunnat föreslå så många kvinnor till partistyrelsen. Vänsterpartiet ska vara en stark feministisk kraft, och det känns ännu viktigare i dessa tider när frågorna om kvinnors villkor trängts tillbaka i debatten, säger Berit Dahlström.

Kontaktperson: Berit Dahlström, valberedningen, mobil: +32-2-496 233 685

——-

Förslag från valberedningen
Detta är valberedningens förslag till programkommission, partiordförande, partistyrelse och revisorer. De föreslagna kandidaterna presenteras med ålder, distrikt samt med tre prioriterade intresseområden utifrån de enkätsvar som inkommit till valberedningen.

PARTIORDFÖRANDE

Lars Ohly


PARTISTYRELSE


Ordinarie ledamöter:

Anki Ahlsten, 56 år, heltidspolitiker, Storstockholm
Organisationsfrågor
Ekonomisk politik
EU-frågor

Vilmer Andersen, 64 år, heltidspolitiker, Skåne
Miljöpolitik
EU-frågor
Välfärdsfrågor

Ulla Andersson, 45 år, heltidspolitiker, Gävleborg
Ekonomisk politik
Välfärdsfrågor
Feminism

Emil Berg, 32 år, heltidspolitiker, Östergötland
Välfärdsfrågor
Organisationsfrågor
Socialpolitiska frågor

Josefin Brink, 39 år, heltidspolitiker, Storstockholm
Arbetsmarknadspolitiska frågor
Feminism
Organisationsfrågor

Francisco Contreras, 37 år, fritidspolitiker, Storstockholm
Internationella frågor
Antirasism
Utbildningsfrågor

Rossana Dinamarca, 34 år, heltidspolitiker, Älvborg
Utbildningspolitik
Arbetsmarknadsfrågor
Integration

Mats Einarsson, 48 år, heltidspolitiker, Storstockholm
Välfärdsfrågor
Konstitutionella frågor
Internationella frågor

Marianne Ericsson, 49 år, fritidspolitiker, Jönköpings län
Studier
Fackliga frågor
Feminism

Anna Hövenmark, 52 år, heltidspolitiker, Norrbotten
Regionalpolitik
Miljö
Välfärdsfrågor

Wiwi-Anne Johansson, 58 år, heltidspolitiker, Bohuslän
Miljöfrågor
Arbetsmarknadsfrågor
Utbildningsfrågor

Kalle Larsson, 39 år, heltidspolitiker, Storstockholm
Asyl- och flyktingpolitiska frågor
Organisationsfrågor
Antirasism

Leif Lindström, 50 år, fritidspolitiker, Dalarna
Organisationsfrågor
Kulturfrågor
Infrastrukturfrågor

Elina Linna, 61 år, heltidspolitiker, Sörmland
Minoritetsfrågor
Socialpolitik
Handikappfrågor

Ulrika Lundberg, 42 år, fritidspolitiker, Norrbotten
Miljöfrågor
Feminism
Internationella frågor

Anders Neergaard, 46 år, fritidspolitiker, Skåne
Antirasism
Ekonomisk politik
Organisationsfrågor

Elise Norberg Pilhem, 54 år, fritidspolitiker, Göteborg
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Äldrepolitik
Flykting- och asylpolitik

Monalisa Norrman, 54 år, heltidspolitiker, Jämtland
Regionalpolitik
Handikappfrågor
EU-frågor

Mats Pilhem, 52 år, fritidspolitiker, Göteborg
Fackliga frågor
Infrastrukturfrågor
Organisationsfrågor

Eva-Britt Svensson, 62 år, heltidspolitiker, Kronobergs län
EU-frågor
Organisationsfrågor
Feminism

Claes Wallenius, 50 år, heltidspolitiker, Värmland
Bostadsfrågor
Ledarskapsutveckling
Folkhälsofrågor

Alice Åström, 48 år, heltidspolitiker, Jönköpings län
Socialpolitik
Rättspolitik
Integritetsfrågor

Ersättare:

Naile Aras, 52 år, fritidspolitiker, Storstockholm
Miljöfrågor
Deltagande demokrati
Feminism

Gunnar Bergman, 30 år, fritidspolitiker, Norrbotten
Välfärdsfrågor
Organisationsfrågor
Studier

Eva Björklund, 66 år, fritidspolitiker, Storstockholm
Internationella frågor
Bostads- och stadsplaneringsfrågor
Handikappfrågor

Henrik Holmqvist, 29 år, fritidspolitiker, Göteborg
Fackliga frågor
Utbildningspolitik
Välfärdsfrågor

Ida Legnemark, 27 år, fritidspolitiker, Älvsborg
Välfärdsfrågor
Ungdomsfrågor
Feminism

Ann-Margarethe Livh, 60 år, heltidspolitiker, Storstockholm
Integrationsfrågor
Feminism
Välfärdsfrågor

Martina Nilsson, 28 år, heltidspolitiker, Skåne
Integritetsfrågor
Feminism
Studier

Tamara Spiric, 28 år, heltidspolitiker, Västerbotten
Utbildningsfrågor
Välfärdsfrågor
Organisationsfrågor

Mia Sydow Mölleby, 48, heltidspolitiker, Örebro län
Socialpolitik
Hälso- och sjukvårdspolitik
Regionalpolitik

Arne Tärnblom, 64 år, fritidspolitiker, Kalmar län
Landsbygdsfrågor
Organisationsfrågor
Välfärdsfrågor

Reservation: Kent Persson, Leni Persson, Inger Gemiciouglu, Åsa Brunius och Maj-Lis Andersson reserverade sig mot valet av Eva Björklund till förmån för Susanna Brolin.

Reservation: Victoria Gonzales, Ricardo Olivares reserverar sig mot valet av Ann-Margarethe Livh till förmån för Susanna Brolin.

PROGRAMKOMMISSIONEN

Björn Alling, 28 år, fritidspolitiker, Östergötland
utbildnings- och forskningspolitik
välfärdsfrågor
historieanalys

Wirginia Bogatic, 39 år, fritidspolitiker, Kronobergs län
feminism
klass
etnicitet

Annika Cullberg, 67 år, fritidspolitiker, Storstockholm
feminism
klass
marxistisk teori

Helena Duroj, 53 år, fritidspolitiker, Storstockholm
utbildningsfrågor
kulturfrågor
integration

Mikael Gustafsson, 42 år, heltidspolitiker, Storstockholm
miljöfrågor
samhällsplanering
feminism

Linnea Nilsson, 32 år, fritidspolitiker, Skåne
feminism
marxistisk teori
arbetsmarknadsfrågor

Lisa Rasmussen, 43 år, heltidspolitiker, Storstockholm
fackliga frågor
välfärdsfrågor
arbetsmarknadsfrågor

Jörn Svensson, 72 år, fritidspolitiker, Jämtland
regionalpolitik
utbildningsfrågor
samhällsplanering

Nazem Thavilzadeh, 28 år, fritidspolitiker, Göteborg
integration
demokratifrågor
feminism

REVISORER

Ordinarie
Thomas Magnusson, Storstockholm
Mari-Anne Eriksson, Göteborg
Agneta Eriksson, Kronoberg

Ersättare
Mikael Persson, Skåne
Susanne Sandström, Norrbotten
Jihad Menhem, Örebro län

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv