EU-parlamentet debatterade Vaxholm

”EG-domstolen dömer enligt fördragen! Därför måste fördragen ändras.” sa Eva-Britt Svensson i plenum. Svensson debatterade Vaxholmsdomen även på måndagskvällen, då med Gunnar Hökmark (m), inför besökande journalister.

 

 


 

Nr: 10

2008-04-24

Vänsterpartiet kräver ut hemligt dokument om presstödet
 
Vänsterpartiet kräver nu att få ta del av det klagomål som uppmärksammande EU-kommissionen på det svenska systemet med presstödet. Jens Holm begärde på onsdagen att få ut dokumentet. "Dels vill jag veta om det var Bonniers eller ett annat företag som klagade på presstödet" säger Holm. "Dels tycker jag det är ett bra sätt att pröva den nya öppenhetslag som EU med många stolta ord införde under det svenska ordförandeskapet 2001."

EU-parlamentet debatterade Vaxholm
 
På tisdagskvällen debatterade EU-parlamentet Vaxholmsdomen för första gången sedan den föll. Beslutet att hålla debatten togs efter månader av påtryckningar från Vänsterpartiets partigrupp GUE/NGL. "EG-domstolen dömer enligt fördragen! Därför måste fördragen ändras." sa Eva-Britt Svensson i plenum. Svensson debatterade Vaxholmsdomen även på måndagskvällen, då med Gunnar Hökmark (m), inför besökande journalister.

Kommissionär McCreevy sätter facken på plats igen
 
EUs inre marknad är överordnad fackens rätt att vidta stridsåtgärder. Det framgår av ett svar från marknadskommissonären: "…fackföreningar kan fortsätta att vidta fackliga stridsåtgärder förutsatt att dessa motiveras av legitima mål som är förenliga med EG-fördraget."  "Vi måste kräva ändring i EU-fördraget för att skydda strejkrätten, och det måste göras innan Sverige godkänner det nya Lissabonfördraget, annars förlorar vi vår starka förhandlingsposition." säger Eva-Britt Svensson.

EU-parlamentet ger sig självt ansvarsfrihet trots outrett fusk
 
EU-parlamentets majoritet beviljade på tisdagen sig självt ansvarsfrihet för 2006. Detta trots att den perioden fläckats av anklagelser mot många ledamöter om fusk med bidragen. Uppgifterna kommer från en intern rapport som hemligstämplats av EU-parlamentets ledning. Vänsterpartiets ledamöter röstade nej. "Jag tycker det är upprörande att parlamentet först hemligstämplar en rapport om bedrägerier och sedan beviljar sig självt ansvarsfrihet", säger Eva-Britt Svensson. "Minsta lilla förening skulle neka ansvarsfrihet åt en styrelse som inte öppet redovisar hela sin ekonomi."

EU skjuter upp känsligt sjukvårdsförslag
 
EU-kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till sjukvårdslagstiftning för EU 25 juni 2008. Det framgår av dess senaste långtidsplanering. Lagförslaget är kontroversiellt redan innan det läggs eftersom det berör patienters rätt till vård i andra EU-länder. Förslagets lansering sköts upp i december 2007. Lanseringen har nu lagts just efter den irländska folkomröstningen om Lissabonfördraget, som äger rum 12 juni. "Detta är EU:s elitism i ett nötskal", säger Eva-Britt Svensson. "Känsliga ämnen ska tystas ner tills efter folkomröstningen på Irland, och i andra länder ska folkomröstningar undvikas till varje pris. EU-eliten påstår att de vill att medborgarna ska engagera sig, men i praktiken gör de allt för att hålla dem i okunskap."

EU-parlamentet vill skärpa kraven på flyget
EU-parlamentet vill ställa hårdare miljökrav på flygindustrin genom flygbränsleskatt och avgifter på flygets kväveutsläpp. Det beslutade parlamentet idag i en icke-lagstiftande omröstning. Förslaget kom från Jens Holm. Omröstningen gällde kommissionens grönbok om "marknadsbaserade styrmedel för miljön". Parlamentet röstade dock nej till Holms förslag att införa en minimiskatt på koldioxidutsläpp på EU-nivå. "En CO2-skatt vore troligen den enskilt effektivaste åtgärden mot den globala uppvärmningen, men det förslaget röstades tyvärr ner." säger Jens Holm.

Jens Holm (v) till kommissionen: Låt miljö gå före marknad
 
I ett tal till EU-parlamentet i kommissionens närvaro krävde Jens Holm på torsdagen att kommissionen ska låta miljön gå före marknaden: "Det skulle ge EU trovärdighet i miljöpolitiken, sa Holm under gårdagens debatt om biologisk mångfald. Framför allt skulle det skapa en mer dynamisk miljölagstiftning på europeisk nivå, där enskilda länder skulle ha rätt att gå före med progressiva miljölagar."Holm i debatt med Malmström
 
EU-minister Cecilia Malmström (fp) och Europaparlamentariker Jens Holm (v) debatterade Lissabonfördraget på Östgöta Correspondentens webbteve den 16 april. www.corren.se 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv