V Mölndal reserver sig om betygsskalan i Bou och kommunstyrelsen

Den 23 april skall kommunstyrelsen fatta beslut om yttrande över remissen ”En ny betygsskala”. Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen Lennart Svensson instämmer i de yttrande som Ana Maria Stuparich (v) lagt i Barn- och utbildningsnämnden där hon i en protokollsanteckning reserverat till förmån för sitt förslag, vilket är nej till betygsskalan.

 

Lennart Svensson och Ana Maria Stuparich

delar inte majoritetens uppfattning och den betygsskalan som kommunstyrelsen skall ta

beslut om.

 

 

 

Ana Maria Stuparich reagerar på betygssystemet och säger, vänsterpartiet ställer sig frågande inför motivet att införa ett finmaskigare betygsnät för de elever som har ett godkänt resultat, när det stora problemet är att inte alla elever uppnår denna nivå av kunskaper.

 

Protokollsanteckning Ana Maria Stuparich (v)

"Nämnden har haft att yttra sig över förslaget till ny betygsskala. Då betygsskalan endast är en del i betygssättningen går det enligt Vänsterpartiets mening inte att uttala sig förrän de olika betygsstegen är definierade med kriterier för dessa och kopplade till kursplaner, vilket även Lärarförbundet framhållit i sitt yttrande.

 

Kopplingen till kursplaner påpekas också i Remissyttrande Ds 2008:13 punkt 5.2 av såväl Remissgruppen som Arbetsgruppen. Vänsterpartiet ställer sig också frågande inför motivet att införa ett finmaskigare betygsnät för de elever som har ett godkänt resultat, när det stora problemet är att inte alla elever uppnår denna nivå av kunskaper.

 

Med det föreslagna systemet har den elev som riskerar att få icke godkänt inte lyckats eller utebli från undervisningen för att undvika nederlagsstämpeln. Ett sådant betygssystem och dess konsekvenser kan Vänsterpartiet inte ställa sig bakom."

 

Precis i dagarna har Vänsterpartiet utsett en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett nytt program, säger Ilona Sy Waldau på sin bloggoch hoppas att arbetsgruppen i betygsfrågan formulerar en vänsterpartisyn på betygen som inte upplevs som flummig. Vårt alternativ till betygen är egentligen inte flummigt men vi väljer ord som gör att den upplevs som flummig, säger hon. I Aftonbladet sägs till exempel att vänsterpartiet istället för betyg vill ha utvecklingssamtal som ska ge en "mer nyanserad och fullständig bild än vad betyg kan ge."  Visst vore det bättre att säga att vänsterpartiet istället för betyg vill ha återkommande uppföljning som ger eleverna en tydligare vägledning i kunskapsinhämtningen.

 

I gårdagens Aftonbladet, får Jan Björklund kritik för att han inte lyssnar på vetenskapen. Jan Björklunds dröm om en sexgradig betygsskala med icke godkänt och streck ohjälpligt omodern. Björklund struntar i vetenskapen.

 

Klipp ur artikeln: Forskare kritiserar regeringens övertro på betygen. Flit ska uppmuntras, sa Jan Björklund och föreslog en ny betygsskala. Björklund pratar i nattmössan, säger forskarna och vill att utbildningsministern sansar sig. Vi gillar betyg, säger eleverna i klass 9E på Vivallaskolan i Örebro.

Den 6 februari spände utbildningsminister Jan Björklund (fp) ögonen i journalisterna i pressrummet på Rosenbad. Han harklade sig och sa: Det ska löna sig att vara flitig i skolan.

Björklund var tyst en stund, budskapet fick sjunka in. Han fortsatte: Med fler betygssteg så är det lättare för elever, för fler elever, att höja sina betyg genom en extra ansträngning. Sedan kom argumentationen i en PowerPoint-presentation: Det ska löna sig att plugga. Betyg ska synliggöra elever som behöver stöd. Betyg ska ge en tydlig information till elever och föräldrar. Men det fanns ett problem i Jan Björklunds presentation av regeringens nya betygsförslag: Den saknade stöd i vetenskapen. Den senaste betygsutredningen höll på i ett år. Jag skulle säga att det är ansvarslöst att genomföra en så radikal förändring av betygssystemet utan att utreda frågan bättre, säger Christian Lundahl, betygsforskare vid Uppsala universitet….

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv