Jan Jonsson: Politisk styrning går före marknadskrafter på miljö- och energiområdet

Skall vi kunna förändra vårt miljötänkande så fordras att politiker på alla nivåer har mod att ta beslut och kraft till en attitydförändring om tillväxtens innehåll.
Marknadskrafterna kan inte få styra över miljö och energi, skriver Jan Jonsson (v), som deltagit på Energisession 2008, Arken i Göteborg.

  

Två dagar på Energisession 2008 på Arken i Göteborg den 6 och 7 februari gav de 382 deltagarna en hel del att fundera över. Jag hade förmånen att få delta under dessa två dagarna som representant för Mölndals Energi, skriver Jan Jonsson (v), som har saxat lite ur innehållet på sessioner som han deltog på.

Själv kände jag mig ganska tung i huvudet efter dessa två dagarna med fullproppade uppgifter. Det fanns 10 sessioner och 4 dialogmöten att välja på. Det jag själv valde att delta på var "Hemma bäst blir borta bra" det handlar om referensanläggningar som ger ökad export. Vi fick möte företag med smart teknik, som minskar energibehovet. Mycket kunnande och bevis på resultat visades för åhörarna. Betonades att vi inte är bäst, men man hade lyckats med en hel del om olika energilösningar som de västsvenska företagen marknadsför. Bl.a. hur man exporterade Hammarby sjöstad, en referensanläggning som engelsmännen uppmärksammat och tagit till sig och uppfört byggprojektet i England. Även fransmännen hade tagit efter idéer från Göteborg.

 

Vi blev också informerade om energislöseriet av våra gatubelysningar, där det framkom att 30 % av belysningen lyser upp himmelen. Stora besparingar på befintliga lysrör kan göras i dag genom ny typ av lysrör, utan att byta befintliga armaturer.

 

Kommunernas roll

Den andra sessionen handlade om kommunernas roll i energiomställningen. Vi fick en talande bild om hur det kan fungera. Det handlar om att göra oss fossiloberoende ekonomiskt. Om hur vi som politiker i offentlig förvaltning och allmännyttan kan vinna stora fördelar. Där transportsektorn är en stor energislukare. Det handlar om vilken väg som kommunalpolitiker och miljö- och energisamordnare i kommunerna skall hantera och kunna få beslutsfattare och allmänheter att inse behovet av åtgärder som viktiga. Vägen är fortfarande svårforcerad, vilket tjänstemännen kunde belysa. Det handlar om att utveckla biobränslet och öka energieffektivisering inom en rad områden.

 

Bygg ut järnvägen

Den tredje sessionen som jag deltog på under dag två handlade om att tänka globalt och agera lokalt, på väg mot ett hållbart energisystem. Man kan fråga sig med tanke på ett ordspråk som nämndens: "Det kanske inte är kostnadseffektivt att rädda världen – men det kan ändå vara värt". Här gjordes en resumé över den pågående miljödebatten om FN:s klimatrapport som gav en inblick i en oroande utveckling om vi fortsätter i samma takt som nu. Transportsektorns utveckling och den infrastruktur som vi nu har kräver en ändrad livssyn, en stor satsning på utbyggnad av järnvägsnätet var bland huvudfrågorna.

Chalmers Energi Centrum redogjorde för denna del av sessionen och mycket intressanta projekt och forskningsrön inom energisektorn pågår i dag och implementeras. Kontakterna med företagen pågår hela tiden.

 

Passivhusteknik är energieffektiv

På eftermiddagen deltog jag på ett dialogmöte om energieffektiva byggnader. Det handlar om byggandet av "Passivhus", ett mycket intressant byggande där Alingsås med flera i dag byggt och bygger för att spara energi. I passivhus kommer man ned till ett energibehov av 80 kWh/kvadratmeter, medan ett hus byggt enlig byggnormen ligger på 110 kWh/kvadratmeter.

Byggnader står för 40 % av Sveriges energianvändning och frågan var, hur det är för möjligheter att spara både pengar och miljö samt styra utvecklingen. I Västra Götaland började utvecklingen av energieffektivt byggande ta fart, ett antal byggprojekt uppförts i s.k. passivhusteknik och är energieffektiva. Här handlade om hur kommunerna och byggsektorn skall kunna förbättra energiförsörjningen.

En ganska livlig diskussion förekom runt borden om bl.a. kommunernas översiktsplaner om att vara tidigt ute, för att styra utvecklingen i kommunen.

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en stor kunskap och samlad kompetens, vilket visar att i Västra Götaland finns flera högskolor och universitet som svarar för nästan 40 % av all svensk miljöforskning. En del av dessa träffade vi under de två dagarna där i bland politiker och en rad tjänstmän samt ett antal företag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv