Wiwi-Anne Johansson (V) och Sören Kviberg (V) besökte Norra Bohuslän

Wiwi-Anne Johanssons (v) Ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet och Sören Kvibergs(V) Regionråd i Västra Götalandsregionen, besök handlade om miljöfrågor. Jan Alexandersson, ombudsman i V-VG-region och Hamza Demir, ombudsman i V-Bohuslän var med på båda besöken. I Uddevalla deltog även Monica Selling och Lars-Olof Laxrot, V-Uddevalla, på besöket Uddevalla Hamn

   
Besök på Arctic Paper i Munkedal
Ulf Johansson, miljöchef för fabriken, informerade deras satsningar för miljön kring transport, energi, avlopp mm. Det blev ett givande dialog om de möjliga satsningar från olika aktörer, så som Riksdagen, VG-region, Munkedal Kommun och Arctic Paper. Sedan visade han fabriken och processen i papperprodukten.
Besök på Uddevalla Hamn
Ulf Stenberg och Ulf Levin från Uddevalla Hamn informerade V-gruppen om läget i hamnen.
Inom projektet Grön kemi, som till del finansieras av regionens miljönämnd, finns ett delprojekt som behandlar sjöfarten. Tolv åtgärdspunkter presenteras i skriften "Rent skepp kommer lastat". Projektet arbetar framgångsrikt enligt modellen att använda marknadskrafterna för förändring. Projektets andra fas, "Clean shipping", är en satsning som syftar till att etablera konkreta miljömål inom sjöfartsnäringen. Renare hamnar, renare bränslen, bättre miljöteknik och renare kemiska produkter inom sjöfarten. En framgång för projektet kan leda till att det blir ett unikt genombrott för en miljövänlig sjöfart här i Västra Götaland.
– Uddevalla Hamn är en viktig och betydande näring för Uddevalla och en av de hamnar i Västra Götaland som har en betydelse för att sjöfarten skall bli en utvecklingsfaktor för Västra Götaland sa Wiwi-Anne Johansson (V) ledamot i riksdagens miljöutskott.
– Sjöfarten har mycket stora möjligheter att utvecklas till ett konkurrenskraftigt alternativ till långtradartrafiken. Kan vi dessutom hävda "Rent skepp kommer lastat" så blir transportsättet oslagbart, tillade Sören Kviberg (V), oppositionsråd och vice ordf. i miljönämnden Västra Götaland. 
 
 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv