EU-parlamentet stödjer kommissionens flexploatering

EU-parlamentet röstade på torsdagen till stöd för kommissionens förslag om principer för flexicurity. Kommissionen vill att medlemsländerna inför flexiblare anställningsvillkor kombinerade med social trygghet. Eva-Britt Svensson hävdar dock att flexicurity är en missvisande beteckning på kommissionens förslag.

 

 "Tyvärr är flexploatering ett bättre namn på det kommissionen vill ha." säger Svensson. "Kommissionen pratar väldigt mycket om att löntagarna ska vara flexibla och lätta att avskeda. Men när det gäller tryggheten ser jag inte någon spirande nyplantering direkt, snarare ett malätet kalhygge. Var finns visionerna om bra jobb, social trygghet och bättre balans mellan familj och jobb?"

 

Världshandeln kan bli lösning istället för problem

EU-parlamentet krävde på torsdagen att världshandeln tar sitt miljöansvar, bland annat att alla handelsavtal ska analyseras ur klimat- genus- och hållbarhetsperspektiv. Jens Holm, ledamot i miljöutskottet och i klimatutskottet, anser att hälften av världshandeln är onödig eftersom det handlar om varor som lika gärna hade kunnat producerats lokalt istället för att transporteras mellan länder. "Det är inte rimligt att EU:s djuruppfödare importerar miljontals ton soja från Brasilien till köttindustrin. Eller att fisk fiskas upp i Norge, skeppas till Kina för rensning och filéande och sedan tillbaka till Europa för konservering." sa Holm i plenardebatten.

 

Skattemiljoner till EU-propaganda

En stor majoritet i EU-parlamentet röstade på torsdagen för att skattefinansiera Europapartiernas kampanjer i EU-valet 2009, trots att dessa partier inte kandiderar i valet. Totalt rör det sig om ungefär 200 miljoner kronor."Europapartierna påminner om den Kommunistiska Internationalen, som var ett försök att skapa ett centralistiskt världsparti." säger Eva-Britt Svensson. "Den organisationen avvecklades för 65 år sedan. Så varför ska nu EU:s skattebetalare vara med att betala för ett hopplöst Kominternexperiment som helt och hållet saknar demokratisk legitimitet?"

Lars Ohly till Bryssel

Vänsterpartiets partiordförande Lars Ohly besökte EU-parlamentet i Bryssel 27-28 november. Han träffade bland annat Vänsterpartiets EU-parlamentariker och Francis Wurtz, ordförande i vänstergruppen GUE/NGL.

 

Jonas Sjöstedts guide till EU-grundlagen

De förändringar som föreslås i EU:s nya grundlag – Lissabonfördraget – är de mest omfattande som har skett inom EU sedan Sverige blev medlem. Därför bör väljarna få bestämma om det vill ha detta nya fördrag. Tidigare EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt har färdigställt en grundlig genomgång av det nya fördraget. Resultatet finns i den nya skriften "Lissabonfördraget – centralstyre och marknadsliberalism".

Ladda ner skriften pdf-format här: http://www.vguengl.org/medialibrary/files/1_Lissabon10.pdf

Eller beställ gratis i tryckt version på mejladressen: [email protected]

_________________________________________________

För mer information, besök www.vguengl.org

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv