Rapport – Bra agerande från (v) på SKL:s kongress

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) kongress var förlagd till Västerås den 14-16 nov. för att fastställa förbundets inriktning fram till år 2011. Vänsterpartiet stod för 18 av 50 inlämnade motioner. 451 ombud deltog varav 27 från (v). Skriver Sören Kviberg och Jan Alexandersson (v), som deltog från Västra Götaland.

 

07-11-28

 

 

Från vänster Sören Kviberg och Jan Alexandersson.

 

SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting som driver medlemmarnas intressen och erbjuder stöd och service. Förbundet driver också opinion kring gemensamma intressen.

SKL är en politiskt styrd organisation med en styrelse vars ledamöter utses i relation till partiernas stöd i det nationella valet. Inriktningsdokumentet fastställs av en bredare krets politiker från hela landet, 451 ombud med rösträtt deltog på kongressen, varav vänsterpartiet hade 27 ombud.

Styrelsens förslag till inriktningsdokument prövas på kongressen och ombuden har möjligheter att föreslå ändringar genom att lämna in motioner som diskuteras och prövas av kongressen.

 

Från Vänsterpartiet i Västra Götaland var följande ombud:

Inger Lilja                         Kommunstyrelsen Falköping

Jan Alexandersson              Kommunstyrelsen Munkedal

Barbro Ridell                      Kommunstyrelsen Bollebygd

Sören Kviberg                    Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen, Göteborg

Marie Lindén                      Kommunstyrelsen Göteborg, Göteborg

 

Vänsterpartiets  motioner

Av 50 inlämnade motioner stod Vänsterpartiet för 18 motioner, som till stor del idémässigt tagits fram vid ett gemensamt möte mellan ombuden innan kongressen. Flera motioner har sedan färdigställts i mindre grupper bland ombuden, med hjälp av kommunikation på nätet. Några motioner har utarbetats av enskilda ombud. Motionerna hade följande rubriker:

 

 • Demokratisk organisation

 • Förbättra rättvisa och regelverk vid val och hantering av valresultat i kommunvalen

 • Från patient till medborgare (2 st)

 • Barnperspektivet i inriktningsdokumentet

 • Folkhälsa i inriktningsdokumentet

 • Jämställda kommuner

 • Folkhälsopolitikens betydelse inom Sveriges Kommuner och Landsting

 • Hållbar utveckling – vår gemensamma värdegrund

 • Klimatfrågan – hur berörs kommunernas fysiska planering, befolkningsmässigt,folkhälsa, etc?

 • Klimat och energi

 • Transportinfrastruktur och kollektivtrafik

 • Attraktiva arbetsgivare

 • Kommunerna och skolan

 • Offentligt finansierade verksamheter och förutsättningar för samverkan

 • Om principer kring pensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda

 • Likvärdig samhällsservice oavsett var man bor i landet

 • Om möjlighet för kommuner att införa någon form av "turistavgift"

 

Bra debatter och en viss politisk framgång

Vårt intryck är att V-gruppen gjorde bra ifrån sig med gedigna inlägg från talarstolen och som helhet var arbetet i gruppen präglat av ett stort engagemang och vilja. Vi från Västra Götaland deltog aktivt både som skribenter av motioner men också i debatten. Fler av våra motioner bemöttes positivt både av styrelsen och andra partier trots att de inte bifölls i sin helhet. En av motionerna "Transportinfrastruktur och kollektivtrafik" skriven av Sören Kviberg, antogs till vår glädje av sittande kongress. Motionen "Från patient till medborgare" skriven av Jan Alexandersson, som berörde frågan om de funktionshindrades villkor, bemöttes också positivt och det framkom under debatten att man tagit intryck inför det fortsatta arbetet. Det var genomgående bra debatter och inlägg kring våra motioner.

 

Sverigedemokraterna bemöttes massivt

Sverigedemokraterna hade några motioner med fokus på behandling av invandrare. Som vanligt utmärkte sig partiet som invandrarfientligt. Glädjande nog så bemötte samtliga partier deras inlägg från talarstolen med kraft och tydlighet. Sverigedemokraterna agerade endast i frågor som anknöt till invandrarfrågan, i övrigt var det en tyst och patetisk grupp.

 

Inledningsord av statsministern

Reinfeldt talade till ombuden i inledningen av kongressen med fokus på regionfrågan, där han markerade att moderaterna inte avser införa regioner före 2010. Han markerade också att svensk sjukhusorganisation inte skall vara vägledande för hur Sverige organiseras (som han menade utredningen kommit fram till i sitt betänkande). Han slog dock fast att Region Skåne och Region Västra Götaland kommit för att stanna. Fortsättning följer….. Reinfeldt ägnade också tid åt frågan om att få fler i arbete och sina egna intryck av anställdas uppfattningar om kommuner och landsting som arbetsgivare. Vårt intryck var att många var besvikna på statsministerns budskap, särskilt i regionfrågan.

 

Bra och konstruktivt arbete i (v) gruppen

Vårt samlade intryck är att vi har haft ett bra och konstruktivt arbete i gruppen av ombud från Vänsterpartiet, en vilja att åstadkomma något tillsammans. Men både Jan Alexandersson och Sören Kviberg är kritiska till att partiet centralt bevakat kongressen dåligt och hade sett en bättre mediebevakning. I övrigt hade vi hade både roligt och trevligt tillsammans under Västerås dagarna och har man det så blir ett bra jobb utfört avslutar Jan Alexandersson och Sören Kviberg sin rapportering från (SKL:s) kongress i Västerås.

 

Vill du veta mer, till exempel läsa inriktningsdokumentet i dess helhet – kolla SKL:s hemsida  Löpsedel för Kongresswebben | Sveriges Kommuner och Landsting

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv