V- Mölndal: Alliansen i Mölndal sänker kommunalskatten

Vad som tilldrog sig största debatten handlade om vård- och omsorg och neddragningen med 26 tjänster där ordföranden i nämnden Kennet Wallin (m) menade att neddragningen inte bör märkas. Man kan med fog säga att det är en konstig uppfattning om personalen betydelse. Lennart Svensson (v) påpekar att nu får borgarna ta sitt fulla ansvar för kommande brister.

 Fullmäktige började med att både de samverkande partierna och (s, v, mp) lagt nya budgetförslag på fullmäktiges bord den 14 november

Efter att borgarna på tisdag morgon gick ut med att de skulle sänka skatten med 10 öre gjorde (v, s, mp) ett motdrag där vi föreslog ytterligare 2,3 mkr till skolan för att öka lärartätheten och därmed minska klasstorlekarna. Vi (som jag under debatten döpte till  "de ansvarstagande partierna") föreslog också ytterligare 3,2 mkr till Vård-och Omsorgsnämndens verksamhet som planerade att ta bort 26 tjänster.

Vårt tilläggsförslag innehöll också 0,5 mkr till måltidsverksamheten inom äldreomsorgen och skolan.

 

Borgarna avfärdade våra förslag som alldeles för små för att få effekt. Samtidigt ansåg Kenneth Wallin (m) att de 15 kronorna som ett vårdbiträde får över efter borgarnas skattesänkning kunde vara avgörande för hans/hennes ekonomi!!!

 

Man räknade också ut att skattesänkningen skulle ge ca 25 arbetstillfälle i t.ex. inom restaurang samtidigt som man föreslår 26 tjänster färre för att ta hand om våra gamla och handikappade. Så mycket för borgarnas s.k. arbetslinje!!!

 

Efter en lång debatt blev det votering där borgarnas förslag vann och skatten sänktes också med 10 öre.

Nu får borgarna ta det fulla ansvaret för de kommande bristerna, vi får slicka våra sår och återkomma med förnyade krafter, säger Lennart Svensson (V) Ledamot av kommunstyrelsen.

 

Budgetskommentarer från fullmäktiges möte 14 november

Alliansen med (m, fp, c, kd och kommunpartiet) raljerade på kommunfullfäktiges budgetdebatt. Medan (s, v, mp) fick slåss i motvind som de ansvarstagande partierna.

 

Innan budgetdebatten började begärde Lennart Svensson (v) en ajournering på 15 minuter för att få tid att gå igenom de nya förslagen som lagts på kommunfullmäktiges bord. Han påpekade att vi har sedan i somras diskuterat och arbetat med budgeten och varit klara över läget, men de senaste 24 timmarna har det hänt en hel del.

 

Han Bergfelt kommunalråd, påpekade i sitt inledningsanförande att vi har en stark budget och att skatteintäkterna ökat och att vi kan sänka skatten med 10 öre. Enligt en ny skatteprognos, ger förbättringar på 25 miljoner för Mölndal. Med detta så hade kommunfullmäktige fått en ny budgetskrivelse med ytterligare satsningar. Den nya kommunalskatten sänks från 20,94 till 20.84.

 

För (s. v. mp) ser den ekonomiska utvecklingen helt annorlunda ut och föreslog en skatthöjning med 20 öre till 21,14, alltså en återgång till tidigare samtidigt hade de också lagt en tilläggsbudget med ytterligare förbättringar, bl.a. satsningar på skolmaten (skolor och äldreomsorg), lönehöjningar, högre lärartäthet och satsningar så att deltider kan bli heltider.

 

Vad som tilldrog sig största debatten handlade om vård- och omsorg och neddragningen med 26 tjänster där ordföranden i nämnden Kennet Wallin (m) menade att neddragningen inte bör märkas. Man kan med fog säga att det är en konstig uppfattning om personalens betydelse som Kennet Wallin har.

Alliansbrodern från kommunpartiet Lars G Andersson var däremot mer bekymrad över utvecklingen inom äldreomsorgen och dess utveckling när det gällde effektiviseringsuppdraget på 10,7 miljoner som Patrik Karlsson (s) påminde om.

En ganska livlig debatt där 18 ledamöter deltog.

 

Således avslogs Kommunstyrelsens förslag till budget tillsamman med s, v, mp budgetförslag och bifall till alliansens nya förslag efter omröstning med 31 ja-röster, 26 nej-röster och 3 ledamöter avstår från att rösta.

 

Fullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak för 2008 enligt följande:

 

Arbets- och familjestödsnämnden

181,8 mnkr

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

947,5 mnkr

Byggnadsnämnden

9,0 mnkr

Gatunämnden/Trafiknämnden

157,2 mnkr

Gymnasienämnden

290,3 mnkr

Kommunfullmäktige

8,9 mnkr

Kommunstyrelsen

91,0 mnkr

Nämnden för kultur och fritid

107,5 mnkr

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

7,9 mnkr

Vård- och omsorgsnämnden

741,4 mnkr

Totalt

2 542,5 mnkr

 

Kommunal utdebitering 2008.

Fullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2008 ska vara 20 kronor och 84 öre.

Av Jan Jonsson som lyssnade på en dålig radiosändning från budgeten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv