Wiwi Anne Johansson: Carlgren bryter klimatlöfte

I klimatdebatt i riksdagen medgav miljöminister Anders Carlgren det som vänsterpartiet varnat för: klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) läggs ner. Klimp har stått för närmare en fjärdedel av Sveriges utsläppsminskningar.

 

– För ett år sedan lovade Andreas Carlgren att Klimp skulle behållas. Det är allvarligt att regeringen skrotar en av de största klimatåtgärderna i Sverige, och det i ett läge då FN:s klimatpanel, Nobelkommittén och hela svenska folket väntar på verkningsfulla åtgärder mot klimatskadliga utsläpp, säger Wiwi-Anne Johansson, vänsterpartiets miljötalesperson. Andreas Carlgren uppger att anledningen är att programmet inte är kostnadseffektivt enligt Konjunkturinstitutets beräkningar. Enligt Naturvårdsverkets utvärdering har dock programmet stått för stora minskningar av utsläppen av växthusgaser och dessutom miljöförbättringar inom ramen för flera av de sexton nationella miljökvalitetsmålen. Årets bidrag till klimatinvesteringar beräknas ge dubbelt så stor klimatnytta per bidragskrona jämfört med när systemet infördes 2003.

– Vad Konjunkturinstitutet säger är tydligen lag, medan man kan strunta i vad Naturvårdsverket säger. Det är högerns miljöpolitik, säger Wiwi-Anne Johansson.

Vänsterpartiet vill behålla Klimatinvesteringsprogrammet och därutöver förstärka det till 700 miljoner kronor per år.

Mer information:
Wiwi-Anne Johansson, vänsterpartiets miljötalesperson, 070-576 45 76
Jenny Fors, klimatpolitisk sekreterare, 08-786 54 51, 070-513 77 64

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv