Fler i arbete – En procent av BNP till klimatåtgärder

Vänsterpartiet vill anställa 25 000 fler i äldreomsorgen, 8 000 i förskolan och 5 000 lärare i grundskolan. Det föreslår partiet i sin skuggbudget som presenteras idag, torsdag. Wiwi-Anne Johansson, riksdagsledamot från Bohuslän är mycket nöjd.

– Det är en röd budget för ett rättvisare samhälle. Vi vill göra satsningar på de som regeringen glömt för länge sedan, säger Johanson i en kommentar.  

Vänsterpartiet avsätter tio miljarder under fyra år för att höja kvinnors löner i offentlig sektor. Kommuner som når resultat i arbetet med att utjämna löneskillnader ska gynnas. Genom individualiserad föräldraförsäkring får kvinnor en starkare position på arbetsmarknaden.
– Regeringen straffar deltidsarbetslösa kvinnor med försämrad a-kassa. Vi lägger istället förslag för trygga heltidsjobb. Vi föreslår en lag om rätt till heltid, samtidigt höjer vi arbetsgivaravgiften för timanställningar och behovsanställningar. Det ska löna sig med trygga jobb, fortsätter Johanson.

Budgeten innehåller en rad rättvisereformer: garantipensionen höjs med 300 kronor i månaden, studiemedlet höjs med 1 200 kronor i månaden, och taket i a-kassan höjs från 680 till 916 kronor per dag. Dessutom garanterar vänsterpartiet kommunerna fortsatta statsbidrag.

– Vi vill minska storleken på klasserna i skolan och barngrupperna i förskolan, samtidigt som vi ökar kvaliteten i äldreomsorgen. Då måste vi anställa fler. Men om vi vill locka fler till yrken i välfärden, i folknära jobb, så måste vi också höja lönerna, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (v).

Vi föreslår att en procent av BNP ska avsättas till klimatåtgärder 2010. Vi satsar på klimatbistånd, kollektivtrafik och energieffektivisering. Våra satsningar på havsmiljö och biologisk mångfald är avsevärt större än regeringens. Med en utökad grön skatteväxling 2008-2010 minskar vi klimatpåverkan, samtidigt sänker vi skatter för låginkomsttagare och dem som bor i glesbygd.

– Vi höjer skatten för högre inkomster och bolagsskatten. Samtidigt säger vi nej till jobbskatteavdraget som är fördelningspolitiskt orättvist och som leder till ökade skillnader mellan kvinnor och män. Möjligheten till skatteavdrag för hushållsnära tjänster ska avskaffas. Vänsterpartiet säger nej till att slopa den statliga fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. I motionen utformas fastighetsskatten utifrån 2006 års regler, med de begränsningsregler som då gällde, avslutar Johanson.

För mer info, kontakta:
Wiwi-Anne Johanson, 070 576 4576
Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson, 070- 237 9991
Hediye Güzel, pressekreterare 070 306 6603
_________________________
Hediye Güzel
Pressekreterare
Vänsterpartiet
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm
e-mail: [email protected]

tel:     08-  786 46 66
mob:  070- 306 66 03
fax:    08-   21  33 53

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv