Verdandi: En omedelbar och kraftfull satsning på barn och unga!

Verdandi är arbetarnas socialpolitiska organisation. Verdandi arbetar för ett rättvist och solidariskt samhälle, fritt från droger och alkoholskador. Verdandi engagerar varje år över 30 000 människor – unga och gamla – i olika arrangemang, bland annat boendstödsprojekt, dagkollo-verksamhet, studieresor och alternativt helg-firande.

 PRESSMEDDELANDE

För publicering 2007-10-01  En kvarts miljon svenska barn lever i en fattig familj – och klyftorna ökar. Den omfattande mobbningen i skolorna fortsätter. Över hälften av alla 10-12-åringar får klara sig helt på egen hand efter skoldagens slut, trots att skolbarnomsorgen ska ta emot barn t o m tolv år. Barn till arbetslösa har inte rätt till fritidshem. Stress, ångest, sömnsvårigheter och självdestruktiva handlingar är vanliga bland unga. 30 procent unga män och kvinnor har en riskabelt hög alkoholkonsumtion. Över 20 000 barn och ungdomar mellan 0-20 år placeras varje år i familjehems- eller institutionsvård. Minst 200 000 barn lever med en missbrukande förälder. En halv miljon barn har varken tillgång till fritidshus eller möjlighet till semesterresa på sommarlovet. Barn och unga vräks fortfarande tillsammans med sina vårdnadshavare.

 

Så här ser en del av verkligheten ut för svenska barn och ungdomar. Idag på Internationella Barndagen kräver Verdandi, som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med många barn och ungdomar som är utsatta och som har stora särskilda behov, en omedelbar och kraftfull satsning på våra barn och unga. Utsatta barn och ungdomar kan inte vänta – de behöver kraftfulla insatser omedelbart.

Regeringen Reinfeldt beskrev Sverige som "Ett bra land" i regeringsdeklarationen den 18 september. Men det är inget "bra land" där barns och ungdomars fysiska och psykosociala ohälsa är stor och ökande. Det finns ett direkt samband mellan vuxnas utanförskap och de ungas ohälsa. När regeringen nu arbetar vidare med en brutal budget som ökar klyftorna mellan människor och leder till mångas utanförskap, drabbas de unga hårt. Att klyftorna mellan rik och fattig, mellan barn med utländsk bakgrund och barn med svensk bakgrund, mellan barn till ensamstående och barn i familjer med två vuxna har ökat under en längre tid är ingen nyhet. En regering som fortsätter på "de ökande klyftornas väg" och försämrar situationen ytterligare för arbetslösa, deltidsarbetslösa och långtidssjukskrivna, glömmer barnen och ungdomarna.Upp till bevis regeringen Reinfeldt – visa att Sverige är "ett bra land att leva i" också för de minsta, yngsta och mest utsatta!

 

För närmare information – kontakta förbundsordförande Alf Johansson (telefon 070-5360352) eller Berit Fernqvist, Verdandis förbundsexpedition (telefon 08-649 12 32).  

 

Verdandi är arbetarnas socialpolitiska organisation. Verdandi arbetar för ett rättvist och solidariskt samhälle, fritt från droger och alkoholskador. Verdandi engagerar varje år över 30 000 människor – unga och gamla – i olika arrangemang, bland annat boendstödsprojekt, dagkollo-verksamhet, studieresor och alternativt helg-firande. Vill du veta mer? Klicka in dig påwww.verdandi.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv