V-Mölndal: Mölndals stad vill inte delta i samarbetsprojekt med narkotikaroteln

Sammanställning visar att Mölndal fått ut mycket av samarbetet under årens lopp. Mer än en tredjedel av de personer som hamnat i polisens razzior har varit Mölndalsbor, 146 av 427 personer under åren 1998-2006. Säger Jerker Halling (v) Ledamot i Arbets- och familjestödsnämnden och dess arbetsutskott.

 

Mölndals kommun vill dra sig ur samarbete med GR och narkotikapolisen.

Mölndals stad vill inte delta i samarbetsprojekt med narkotikaroteln för att man anser att: 1. Det varit ett dåligt samarbete. 2. Mölndal har fått för lite ut av satsningen.

 

AFN (Arbets- och Familjestödsnämnden) anser att man inte fått återkoppling till projektet. Man har haft återkopplingsträffar. Från GR (Elvy Persson) har kallelse gått till Mölndal. Mölndal har deltagit men bara delar av detta har diarieförts. Vad nu det beror på… Ord står mot ord, men det verkar ju som att man fått kallelse eftersom man deltagit. Om samarbetet inte varit bra i sig beror det väl i så fall på två parter, minst. "It takes two to tango". Samarbetet mellan socialsekreterarna och polisen har fungerat utmärkt. 

 

En sammanställning från projektet visar att Mölndal fått ut mycket av samarbetet under årens lopp. Mer än en tredjedel av de personer som hamnat i polisens razzior har varit Mölndalsbor, 146 av 427 personer under åren 1998-2006. Underligt är att vi som ska besluta i frågan inte har haft tillgång till detta underlag.

 

– Jerker Halling; jag har pratat med polisen som tycker att det är mycket bra att ha med socialsekreterare vid sina tillslag. Vidare säger tjänstemännen på AFF att man inte är emot samarbete med polisen men "att vi inte är där ännu". Det är ju det vi är. Se till att samarbetet fungerar bra, så är vi ju med på spåret för en billig peng. Sedan när vi får råd, så kan vi satsa på en egen socialsekreterare hos polisen i Mölndal.
 

Jag tycker alltså att Mölndals kommun ska fortsätta stödja samarbetet!Några av de argument som jag kan se:1. Polisen tycker det är ett bra och suveränt arbetssätt. 2. Bra med samarbete över kommungränserna. Narkotikamissbrukarna flyttar sig över kommungränserna utan att fråga om lov… 3. Bra för klienterna att det finns med socialsekreterare vid tillslag, speciellt när barn är inblandade. 4. Kostnaden är låg (87 000/år). Vad kommer extra utryckningar med socialjouren att kosta? (Om man överhuvudtaget kommer att få veta något. Troligtvis via fax i efterhand.) 5. Arbetet i Ung och Trygg, som man menar att vi ska ha, förordar samarbete polisen/socialtjänsten. Här har vi ju det. Utnyttja och använd det istället för att lägga ned det. Hur ska vi annars utföra det? 6. Mölndalsbor har hitintills haft nytta av samarbetet då över en tredjedel är från Mölndal vid tillslagen. 7. Viktigt att solidariskt ställa upp och ta det lilla av kostnaderna utan att lägga allt på Göteborg och de andra kranskommunerna (Om man nu tycker att det är viktigt med ett samarbete med polisen. Och det tycker man ju!) 8. Man saboterar det kommunala samarbetet då vissa kommuner endast ställer upp om alla är med. 9. Påverka istället för att bojkotta. Det har bättre effekt. Jag tror att man får ett bättre samarbete av att vara med än om man drar sig ur…   Jag tycker alltså att vi inte ska dra oss ur samarbetet. Jag har även föreslagit att någon från narkotikaroteln eller cityenheten skulle få komma och föredra i ärendet, både på AU-möte och på nämndsammanträde. Men det har avvisats. Vad är man rädd för? Det är inte ovanligt med föredragningar av experter på nämndmöten. Det hela får en konstig och suspekt klang när man inte lägger alla papper på bordet understryker Jerker Halling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv