Klimatförändringarna: Resa till Grönland

Jens Holm kom förra veckan hem från en resa till Grönland för att studera klimatförändringarna. Han deltog som enda svenska EU-parlamentariker. ”Norra halvklotets snabbast smältande glaciär finns i Ilulissat” säger Holm. ”Den har fördubblat sin avsmältningshastighet bara på några år och rör sig nu med en hastighet av 30 meter per dag. På en dag smälter den av lika mycket färskvatten som hela New York förbrukar på ett år.” Han är medlem av EU-parlamentets tillfälliga utskott för att bekämpa klimatförändringarna. Resan var en delegation av EU-parlamentariker och personal arrangerad av vänstergruppen GUE/NGL i EU-parlamentet.

  

EU-Parlamentet kräver stopp för djurförsök på apor

En majoritet av EU-parlamentet gav på onsdagen sitt stöd till Jens Holms krav att stoppa djurförsök på apor. Endast en dag innan tidsfristen går ut skrev den 393e parlamentsledamoten under på hans krav. Kommissionen väntas i år föreslå ändringar av EU-lagstiftningen som gäller djurförsök. Holms skriftliga förklaring kommer nu att skickas som parlamentets uppmaning till kommissionen att de ska föreslå ett stopp för experiment på primater. "Jag är jätteglad att majoriteten i parlamentet vill stoppa de här onödiga och plågsamma djurförsöken" säger Jens Holm. "Det innebär inte att kampen är över, men det sätter press på kommissionen och det är en bra plattform för att gå vidare."

 

Social dumping av konsumenträttigheter?

EU-parlamentet beslöt med stor majoritet att stödja mer harmonisering av EU:s konsumentregler. Rapporten (A6-0281/2007) från inre markandens utskott var en översyn av den rådande konsumentlagstiftningen som bekräftade inre marknadens dominans över konsumentlagarna. Bland annat kompletteras dagens minimilagstiftning med en princip om ömsesidigt erkännande. Då kan Sverige visserligen ha kvar strängare lagar än andra EU-länder. Men vi får inte rätt att tillämpa dessa strängare krav på företag etablerade i andra medlemsstater. Vänsterpartiets ledamöter röstade emot rapporten, och hade till skillnad från parlamentes majoritet gärna sett initiativ till att lösa tvister mellan konsumentlagar i olika länder.

 

EU-parlamentet fördömer politiska arresteringar i Bangladesh

EU-parlamentet öser kritik över Bangladeshs militärregims fängslande av 160 politiska ledare. Ledamöterna är också djupt oroade över de förhållanden som Sigma Huda, FN:s särskilda rapportör om människohandel, hålls fängslad under.  Sigma dömdes i förra veckan till tre års fängelse av en specialdomstol. Vänsterpartiets parlamentariker har arbetat för att uppmaningen skulle antas. "Jag är rädd att Hudas fängslande kan vara en hämnd från en självsvåldig militärregim" säger Eva-Britt Svensson. "Jag hade gärna sett att vi gått ett steg längre och krävt en omprövning av rättegången. Det fanns en sådan överenskommelse mellan alla politiska grupper. Men den konservativa gruppen svek i sista stund."

 

Jens Holm kom förra veckan hem från en resa till Grönland för att studera klimatförändringarna. Han deltog som enda svenska EU-parlamentariker. "Norra halvklotets snabbast smältande glaciär finns i Ilulissat" säger Holm. "Den har fördubblat sin avsmältningshastighet bara på några år och rör sig nu med en hastighet av 30 meter per dag. På en dag smälter den av lika mycket färskvatten som hela New York förbrukar på ett år." Han är medlem av EU-parlamentets tillfälliga utskott för att bekämpa klimatförändringarna. Resan var en delegation av EU-parlamentariker och personal arrangerad av vänstergruppen GUE/NGL i EU-parlamentet.

_________________________________________________

För mer information, besök www.vguengl.org

För prenumeration/avanmälan av EU-brevet;

www.vansterpartiet.se/vp/13563,listserver.cs

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv