Wiwwi-Anne Johansson: Låga nationella målsättningar i vetenskapliga rådets rapport

– Vi anser det rimligt att Sverige liksom i övriga EU länder har samma mål. Vänsterpartiet driver linjen att minska klimatutsläppen med minst 35 % till 2020 i EU, kommenterar Wiwwi-Anne Johansson, ledamot i miljö och jordbruksutskottet samt i klimatberedningen.

 

Enligt den rapport från Vetenskapliga rådet för klimatfrågor som presenterades igår ska Sverige minska sina utsläpp av växthusgaser med 20-25 procent till år 2020. EU har enats om målsättningen att minska utsläppen med 20 procent till år 2020, men rådet anser att utsläppen inom EU bör minskas med 30-40 procent.

– Vi anser det rimligt att Sverige liksom i övriga EU länder har samma mål. Vänsterpartiet driver linjen att minska klimatutsläppen med minst 35 % till 2020 i EU, kommenterar Wiwwi-Anne Johansson, ledamot i miljö och jordbruksutskottet samt i klimatberedningen. Det är positivt att forskarna förespråkar en kombination av inhemska åtgärder, främst i transportsektorn, och en nedskärning av antalet utsläppsrätter. Utsläppsminskningar utomlands skall inte användas som ursäkt för att inte minska utsläppen på hemmaplan. Istället menar vi att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer ska användas för att uppnå ett helt nytt klimatmål "Begränsad klimatpåverkan i andra länder".
Som politiskt parti anser vi att Sverige ska gå före med utsläppsminskningar utan att satsa på kärnkraft. Det handlar om global rättvisa. Enligt internationell bred forskning i Greenpeace regi som presenteras i rapporten "energi (r)evolution" (25 jan 2007) kan de globala koldioxidutsläppen halveras till 2050 genom att använda redan existerande teknologi och ändå kunna erbjuda energi till ett rimligt pris – och uppnå ekonomisk tillväxt.
– Vi vill sätta det politiska målet högre – det hoppas vi också regeringen kommer att göra avslutar Wiwwi-Anne Johansson!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv