Egon Frid (v): Arbetslösa och långtidssjukskrivna hamnar hos kronofogdemyndigheterna

Bedömningen att många i gruppen arbetslösa och långtidssjukskrivna har så låg betalningsförmåga att de helt enkelt inte kan göra rätt för sig och därför kommer att hamna hos kronofogdemyndigheten för indrivning, är en fråga som Egon Frid (v) har tagit upp i Riksdagen.

 

Med anledning av rådande situation har Egon Frid (v) i en interpellation ställt frågan till justitieminister Beatrice Ask (m). Interpellationen har överlämnats till Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m), som skall svara under början av oktober.

– Vad avser ministern att göra för att de människor som till följd av arbetslöshet och långtidssjukskrivning redan befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation inte ska bli föremål för indrivning hos KFM till följd av obetalda a-kasseavgifter?

 

Egon Frid: Jag har blivit uppmärksammad på att a-kassorna under hösten kommer att bli hårdare i sin hantering av de personer som straffat ut sig från a-kassan genom att låta bli att betala medlemsavgiften och därmed kommer i skuld med tre månadsavgifter innan de utesluts samt de personer som inte kan betala den förhöjda a-kasseavgiften. Till följd av detta räknar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med att antalet ansökningar om betalningsföreläggande kommer att bli omfattande. IAF gör bedömningen att de allra flesta har en relativt god betalningsförmåga och därför relativt snabbt kommer att kunna betala sina skulder.

 

Dock finns det en grupp av människor som kommer att drabbas hårt, nämligen de arbetslösa som är långtidssjukskrivna. De får ej ta del av det så kallade jobbavdraget men drabbas ändå av den förhöjda a-kasseavgiften då dessa till skillnad från dem som är enbart arbetslösa inte är befriade från den förhöjda avgiften. Bedömningen är att många i gruppen arbetslösa och långtidssjukskrivna har så låg betalningsförmåga att de helt enkelt inte kan göra rätt för sig och därför kommer att hamna hos kronofogdemyndigheten (KFM) för indrivning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv