Jan Jonsson (v) : Visionen – Mölndals nya centrum

Hur skall Mölndals nya centrum se ut med de visioner som är uppställda? I folkmun kallas det för ”skrytbygget och köpcentrumet”, som skall konkurrera med alla andra överetablerade centrum i Göteborgsregionen. Jan Jonsson (v) synar, kritiserar och kommenterar centrumförslaget.

 

I presentationen sägs

Planförslaget innebär att möjlighet skapas att uppföra ett sammanhängande köpcentrum söder om Brogatan (gågatan i centrum) som även innehåller lokaler för kulturhus med bibliotek och konferenslokaler samt skapandet av ett modernt köpcentrum som attraherar. ”Det ger Mölndal en modern identitet och skapar ökad stolthet och symbolvärde för staden och dess invånare. Genom kopplingen till Knutpunkt Mölndalsbro blir vårt centrum unikt i regionen”.

 

– Det låter mer än skrytbygge om man skall översätta vokabulären i presentationen. Allt för många Mölndalsbor känner oro och undran över vad det egentligen skall bli. En modell finns i stadshuset för att beskåda och efter hörsägen sker det variationer i byggklossarnas placering. Planområdet är beläget i Mölndals centrum och avgränsas av E6/E20 i öst, Storgatan i väst, Åbybergsgatan i söder och Brogatan i norr. Dessutom ingår Mölndals torg i planområdet.

 

Kommunfullmäktige godkände visionen 2004-05-18

I vision beskriver och talar man om de övergripande målen för Mölndals stad om en fortsatt framgångsrik utveckling är en viktig del av Västa Götalandsregionen. I näringslivsprogrammet för kommunen sägs att ett av målen är att skapa tydlig identitet för Mölndal.

– Det låter som om Mölndal inte har någon identitet alls. Det är här de högtflygande planerna kommer in om ett höghus. Huset är drygt 120 meter med 39 våningar och blir det högsta i regionen.

– Vad som däremot är intressant och som förs fram är att man skall ha saluhall, restauranger, kaféer, galleria med många klädesbutiker, upplevelser för barn, livsmedelsaffärer med mera. Kopplat till dessa kommersiella inslag skall det finnas ett kulturhus och utbildningsmöjligheter. Bilarna flyttar ner under jord och försvinner från gatubilden.

 

Man säger att Mölndals stad skall engagera sig intensivt i att åstadkomma ett bra resecentrum i anslutning till stadens centrum och kraftfull satsning på kollektivtrafiken för att förhoppningsvis minska bilberoendet och ge utrymme för en bättre stadsmiljö.

– Vem önskar inte det?

– Visionen innebär en tydlig uppgradering och utökning av dagens centrum. Ett tillvaratagande av de stora flödena vid resecentret samt en expansion söderut är bärande tankar i visionen, enligt beskrivning. Expansionen söder har de boende på Åbybergsgantan blivit varse och blivit påminda om att de kommer att få flytta.

– Tragiskt att denna bebyggelse skall behöva spolieras för det nya centrumets utveckling. Här kan allt finnas åtskilliga invändningar om att ta dessa fastigheter i anspråk för det nya centrumet.

 

500 nya lägenheter

Förslaget innebär också ett kraftigt tillskott av bostäder nära kollektivtrafik och för mera liv i centrum. För att kommentera dagens centrum, så är det dött efter klockan 18.00, så visst skulle det behövas ett levande centrum även på kvällen.

En förtätning av bostäder är viktig för att få ett levande centrum, men frågan är om man skall ha ett höghus på 120 meter med i denna förtätning.

Arkitektoniskt innebär förslaget att staden skall bygga vidare på AstraZenecas och Knutpunktens moderna arkitektur. Här kan allt finnas delade meningar när det gäller denna arkitektur.

Enligt planerna planerar man inviga centrumet julen 2010.

 

Sammanfattning

En uppgradering av Mölndals centrum är viktig, men på vilka villkor och på vilket sätt och i vilken omfattning är frågan. Förslaget gör en vilsekommen och skall medborgarintresset kunna utvecklas tarvar detta många förklaringar. Främst skall vi inte ha ett centrum för att konkurrera med andra centra i Göteborgsområdet. Allt för fula och intetsägande byggnader har vi sett nog av och att döma av skisserna känns ingen värme rent visuellt i det nya centrumet. Rumskänslan av ett inbyggt centrum med proportioner där man fångar in lokaler för kulturhus med bibliotek samt gallerior, är intressant. Höghuset måste jag ifrågasätta, framförallt dess höjd. Mölndal är en stad med låg bebyggelse och fått sin karaktär och borde kunna behålla den utan allt förstora avvikelser.

Mer öppen debatt med beslutsfattare efterlyses.

Jan Jonsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv