V-Mölndal: Inga ansökningar om start av nya gymnasier i Mölndal, säger v och s

Inför kommunstyrelsens möte den 15 aug. fanns femton ansökningar från olika företag om att starta fristående gymnasieskolor. Lennart Svensson (v) ledamot i kommunstyrelsen säger att alla de fristående gymnasieskolorna undergräver kommunernas ekonomi.

 Vi anser att detta på sikt urholkar de redan etablerade gymnasieskolorna och vill därför ha en bredare diskussion i Göteborgsregionens kommunalförbund, vilket Patrik Karlsson (s) och Lennart Svensson (v) var ense om mot den borgerliga majoriteten.

 

Det gäller Mölndals kommuns yttrande över ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola. Inför kommunstyrelsens sammanträde fanns det 15 ansökningar om fristående gymnasieskolor som den borgerliga majoriteten godkände medan socialdemokraterna och vänsterpartiet sa nej till.

 

– Lennart Svensson (v) ledamot i kommunstyrelsen, påpekar att alla dessa fristående Gymnasieskolorna undergräver kommunernas ekonomi och stödde Patrik Karlssons (s) förslag, men Lennart säger att han inte är emot fria val.

Göteborgsregionens kommunalförbund består av 13 kommuner Tjörn i norr till Kungsbacka i söder och Alingsås i öster.

 

I en protokollsanteckning inför kommunstyrelsens möte den 15 augusti hade Socialdemokraterna lämnat in en skrivelse enligt följande:

– Socialdemokraterna i Mölndal anser att det är viktigt att vi hanterar gymnasiefrågan på ett bättre sätt ur ett regionalt perspektiv. Idag har vi att ta ställning till många ansökningar från fristående gymnasieskolor som önskar etablera sig i Göteborgsområdet med ytterligare över 3 000 nya gymnasieplatser. Detta skapar förvisso en konkurrens, men leder också till utarmning av de redan befintliga gymnasieskolorna.

Vi ser idag gymnasieskolor som marknadsför sig för miljontals kronor på jakt efter elever. Pengar som skulle kunna användas i utbildningen. Vi ser fristående gymnasieskolor locka med program som det sedan inte finns någon, eller i alla fall en dålig arbetsmarknad för.

Vi vet dessutom att många elever som börjar på fristående gymnasieskolor ibland önskar byta gymnasieskola. Eftersom varje gymnasieskola lägger upp sina kurser på olika sätt innebär det stora svårigheter för eleverna eftersom man kommit olika långt i kurserna.

 

Vi anser att det är viktigt att man från Göteborgsregionens sida tar ett större ansvar för gymnasieutbildningen i regionen. Att man inom Göteborgsregionens kommunalförbund tar upp frågan till diskussion för att få en överblick hur man skall hantera den problematik som alla dessa fristående gymnasieskolor skapar för de redan befintliga och etablerade gymnasieskolorna.

 

Det finns säkert utrymme för något, eller några av de program som finns i de ansökningar som vi nu har att behandla. Men vi måste få ett bredare perspektiv på gymnasieskolan. Av den anledningen så väljer vi att yrka avslag på ansökningarna från fristående gymnasieskolor från dagordningens punkt 4 till och med 18 idag på Kommunstyrelsens sammanträde den 15 augusti.

 

– Patriks Karlsson (s)påpekar attunder våren har han själv tagit emot än den ena och än den andra flashigare broschyren, reklamfoldern, cd-romskivan eller vad det nu kan vara från marknadsförande gymnasieskolor. Trots detta valde sonen Fässbergsgymnasiet. Man kan ju undra hur mycket resurser som slösas bort i marknadsföring som istället borde komma undervisningen och eleverna till del.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv