Mölndals Energi – Miljösatsning ändrar profilen i Mölndal

Snart går startskottet för den enskilt största miljösatsningen i Mölndals historia. Vid årsskiftet 2009-2010 skall en ny biobränsleeldad kraftvärmeanläggning som kommer att producera miljövänlig el och fjärrvärme att tas i drift – en kostnad på nästan 1 miljard.

 

I början av september tas första spadtaget för byggandet av Riskulla kraftvärmeverk och i december 2009 ska produktionen av fjärrvärme och el från det nya biobränsleeldade verket vara i full gång.

 

Redan nu kan vi presentera de första bilderna på hur det kan komma att se ut.

Det nya pannhuset blir en profilbyggnad för Mölndal Energi, ett nytt landmärke invid Söderleden. Byggnaden tar stöd i norrsluttningen och samspelar med naturen. En stor glasfasad visar stolt upp processen för alla som passerar längs Söderleden. Kvällstid ändrar byggnaden skepnad och med indirekt belysning belyses processens olika delar.

 

Den nya byggnaden kommer att placeras intill det befintliga Riskullaverket, vilket betyder att nuvarande skorsten kan användas även till det nya kraftvärmeverket. 

 

Investeringen på nästan 1 miljard, är en långsiktig satsning både för miljön och för fortsatt konkurrenskraftigt låga priser på fjärrvärmen inom Mölndals stad.

 

Ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som inte släpper ut växthusgaser är oerhört viktigt i kampen för klimatet. Satsningen på kraftvärme ingår som det tredje benet i förnyelsen av den svenska energiförsörjningen efter kärnkraften och vattenkraften.

 

En normalstor villa som värms med olja släpper årligen ut ca: 5 000 kg växthusgaser.

En eluppvärmd villa släpper ut allt från 200 kg till 5 000 kg per år, beroende på hur elen produceras.

Fjärrvärmevillan däremot är klimatneutral och bidrar alltså inte till växthuseffekten.

Produceras fjärrvärmen dessutom i ett bioeldat kraftvärmeverk bidrar villan till att öka mängden miljövänligt producerad el – Två flugor i en smäll.

 

Den nya anläggningen beräknas att varje år ge lokalt producerad el på totalt 130 000 000 kWh vilket motsvarar hela årsbehovet för samtliga hushåll i Mölndal.

Fjärrvärmeleveranserna från den nya anläggningen blir ca 350 000 000 kWh och det räcker till att värma ca: 25 000 normalstora villor.

 

Avtal på totalt 650 Miljoner mellan Mölndal Energi AB och Handelsbanken

Mölndal Energi AB och Handelsbanken/Handelsbanken Finans undertecknar fredagen den 8 juni 2007 ett avtal om finansiering av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk om 650 Miljoner kronor.

 

Det har varit en intensiv och krävande process som avslutas i och med kontraktstecknandet. Mölndal Energi skickade ut intresseanmälan redan i januari. Totalt 8 banker lämnade in anbud på finansieringen. I slutändan stod det och vägde mellan två banker. Till sist visade det sig att Handelsbanken/Handelbanken Finans och en leasing av maskinerna var det mest fördelaktiga anbudet.

 

En leasinglösning innebär att när Mölndal Energi bygger kraftvärmeverket, så köper Handelbanken/Handelsbanken Finans alla maskiner – panna, rökgasrenare, turbin, ställverk, generator etc. Maskiner som kostar totalt cirka 650 miljoner inkl byggräntor. Därefter hyr Mölndal Energi maskinerna av Handelsbanken/Handelsbanken Finans för en viss leasingkostnad per år.

 

Leasing är en fördelaktig ekonomisk finansieringsform säger Mölndal Energi’s VD Christian Schwartz. Detta leasingkontrakt är på 28 år. Christian berättar också att detta är ett relativt vanligt sätt att finansiera stora energi- och transportprojekt. Dock är detta första gången det sker i Mölndal. För Mölndal Energi innebär denna lösning att kostnaden blir ca 5 miljoner lägre per år jämfört med om vi lånat pengar och köpt maskinerna själva.

 

– En intressant utveckling säger Jan Jonsson (v) ledamot i styrelsen för Mölndals Energi AB och ser framemot projektets genomförande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv